Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management: Σύμβαση διαχείρισης με την ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ ανέλαβε τη διαχείριση του 1/3 του ενεργητικού του «Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών - Ευρωπαϊκών Ομολόγων», μετά από σχετικό κλειστό διαγωνισμό.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ ανέλαβε τη διαχείριση του 1/3 του ενεργητικού του «Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών – Ευρωπαϊκών Ομολόγων», μετά από σχετικό κλειστό διαγωνισμό.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διεξήχθη από την ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, η οποία έχει ως βασικό της αντικείμενο τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λπ.).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ, κ. Θωμάς Κωνσταντινίδης, σχολίασε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί η συγκεκριμένη επιλογή έγινε με κριτήρια την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, την άρτια οργάνωση, το εξειδικευμένο προσωπικό και τις πολύ καλές διαχρονικά αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management. Η διαχείριση του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα γίνει με την ίδια συνέπεια, ευθύνη, ήθος και επαγγελματισμό που μας διακρίνει εδώ και 24 έτη».

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics