Ευρωπαϊκή Πίστη: Κατέβαλε το μέρισμα

Κατεβλήθη σήμερα το μέρισμα € 0,10 ανά μετοχή στους μετόχους της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ , σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18/6/2013.

Κατεβλήθη σήμερα το μέρισμα € 0,10 ανά μετοχή στους μετόχους της Ευρωπαϊκή Πίστη  ΑΕΓΑ , σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18/6/2013.

Το διανεμηθέν μέρισμα αντιστοιχεί σε απόδοση 8% στην τιμή κλεισίματος της 18/7/2013. Το συνολικό μέρισμα ανήλθε στο ποσό των € 2.750.000 που αντιστοιχεί στο 30% των κερδών της Εταιρίας μετά από φόρους.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics