Ευρώπη Ασφαλιστική: Αναζητά διευθυντή ανάπτυξης δικτύου

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, Εταιρεία όπου ειδικεύεται στις ασφαλίσεις μεγάλων Βιομηχανικών, Εμπορικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, Εταιρεία όπου ειδικεύεται στις ασφαλίσεις μεγάλων Βιομηχανικών, Εμπορικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, στο πλαίσιo ανάπτυξης και υλοποίησης της νέας στρατηγικής της στο Retail Business, όπου με νέα, σύγχρονα προϊόντα κερδίζει μερίδια αγοράς, καταγράφοντας σταθερά ανοδική πορεία,  αναζητά έμπειρο στέλεχος από τον χώρο της Ασφαλιστικής Αγοράς, με σκοπό την πλήρωση της θέσης του  Διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου.

Επιθυμητά προσόντα/ εμπειρία:

 • Ηλικία έως 45 ετών
 • Επαγγελματική εμπειρία 5 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση
 • Ικανότητα επίτευξης ποιοτικών & ποσοτικών  στόχων ανάπτυξης παραγωγής σε όλους τους retail κλάδους που δραστηριοποιείται η Εταιρεία με έμφαση στον κλάδο Υγείας,  σύμφωνα με το business plan της Εταιρίας.
 • Καλή γνώση MS Office
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Προφίλ υποψηφίου:

 • Αναλυτική σκέψη & Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές  & διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων
 • Υψηλή αίσθηση και αντίληψη στην εξυπηρέτηση συνεργατών
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Δυνατότητα συχνών ταξιδιών
 • Διάθεση για νέες προκλήσεις

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (μισθός, bonus, αυτοκίνητο, κλπ)
 • Συνεχή Εκπαίδευση
 • Επαγγελματική εξέλιξη
 • Φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον

 

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Θα μπορείτε να τα αποστείλετε στη διεύθυνση [email protected]

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics