Ευχές από την INTERAMERICAN

Με τις καλύτερές μας ευχές

 

Με τις καλύτερές μας ευχές.

Γιάννης Ρούντος
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων
& Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Ομίλου INTERAMERICAN

Βίβιαν Αραβανή
Γραφείο Τύπου
Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων
& Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Ομίλου INTERAMERICAN

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics