Φαίνεται ότι “κλείνει” το θέμα των χρεών σε 48 δόσεις

Φαίνεται ότι “κλείνει” το θέμα των χρεών, με την τρόικα να επιθυμεί 48 δόσεις αλλά και μείωση του αριθμού των δόσεων κάθε μήνα που περνάει, ώστε να είναι ουσιαστικά μία ρύθμιση “τελευταίας ευκαιρίας”

Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμα του το Βήμα της Κυριακής, σύμφωνα με το οποίο, οι συνεπείς οφειλέτες θα ανταμείβονται με επιστροφή τόκων.   Προτείνεται λοιπόν επιστροφή του 50% των τόκων κάθε ολόκληρου έτους στην τελευταία δόση του έτους (12η δόση, 24η δόση, 36η δόση και 48η δόση).   Η τρόικα προτείνει επίσης μείωση κατά 80% των «παλαιών προσαυξήσεων» σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης εφάπαξ.

Εάν τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, τότε προβλέπεται άμεση εφαρμογή του μέτρου.

Φαίνεται ότι “κλείνει” το θέμα των χρεών, με την τρόικα να επιθυμεί 48 δόσεις αλλά και μείωση του αριθμού των δόσεων κάθε μήνα που περνάει, ώστε να είναι ουσιαστικά μία ρύθμιση “τελευταίας ευκαιρίας”

Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμα του το Βήμα της Κυριακής, σύμφωνα με το οποίο, οι συνεπείς οφειλέτες θα ανταμείβονται με επιστροφή τόκων.   Προτείνεται λοιπόν επιστροφή του 50% των τόκων κάθε ολόκληρου έτους στην τελευταία δόση του έτους (12η δόση, 24η δόση, 36η δόση και 48η δόση).   Η τρόικα προτείνει επίσης μείωση κατά 80% των «παλαιών προσαυξήσεων» σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης εφάπαξ.

Εάν τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, τότε προβλέπεται άμεση εφαρμογή του μέτρου.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics