Φεύγουν στελέχη γιατί επιλέγουν την ομαλότητα της αγοράς…

Η πρόσφατη αποχώρηση του Μιχάλη Σωτηράκου από την ΝΝ μετά από την διακριτή επαγγελματική του πορεία συνδέθηκε, αναπόφευκτα,  με το «μέτωπο»  που δημιουργήθηκε στο  θέμα των συμβάσεων μεταξύ εταιρείας και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η συνεισφορά  του,  η καλή του συνεργασία και η αναγνώρισή του από την διοίκηση της εταιρείας εμφανής.  Οι προοπτικές του «ανοικτές».  Η επιλογή του όπως ανακοινώθηκε να αποχωρήσει έρχεται ως συνέχεια αυτής της υπόθεσης που ακόμα δεν έχει κλείσει.

Είναι φανερό ότι η  διάσταση μεταξύ της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και της  επιλογής της διοίκησης να αρνείται να εντάξει  στις συμβάσεις της με τους συνεργάτες της όσων ορίζονται στην νέα νομοθεσία για την ιδιωτική ασφάλιση, έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς οι οποίοι δεν αφομοιώνονται εύκολα από τα στελέχη που λειτουργούν, έχουν αναγνώριση και επί σειρά ετών βρίσκονται σε αρμονία με την αγορά.

Δικαιολογημένα όλα αυτά;  Το μόνο σίγουρο είναι ότι από το καλοκαίρι έως σήμερα εξελίσσονται  άγονες συζητήσεις και προβληματισμοί, και διογκώνεται η κρίση που έχει δημιουργηθεί στην αγορά μεταξύ ΝΝ και του κλάδου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Θα μπορούσε ένα στέλεχος, το κάθε στέλεχος που αναγνωρίζεται από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και συνεργάζεται με αυτή  επί σειρά ετών, να έλθει σήμερα αντιμέτωπο με την παραγωγική δύναμη της αγοράς;  Προφανώς και όχι.

Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα προβλήματα θα ήταν λιγότερα, και οι συνθήκες καλύτερες εάν εφαρμοζόταν η νομοθεσία όπως έχει.

Το δίκαιο ως γνωστόν παραμένει ισχυρό, επικρατεί. Το ίδιο και το αίσθημα δικαίου το οποίο είναι εξίσου  σημαντικό να γίνεται αντιληπτό και να μην θίγεται με επιλογές που έρχονται ενάντια σε αυτό.

Στην ιδιωτική ασφάλιση, προέχει η ομαλότητα, επιτεύχθηκε μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας και σήμερα όλοι οφείλουν να την διασφαλίζουν.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics