Φροντιστηριακά προγράμματα από το ΕΙΑΣ

Αιτήσεις Συμμετοχής για τα Φροντιστηριακά Προγράμματα στο ΕΙΑΣ θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 22/1/2014 (για το Πιστοποιητικό Β΄) και μέχρι την Τρίτη 28/1/2014 (για το Πιστοποιητικό Γ’)

Σε συνέχεια των προγραμμάτων που έχουν ήδη ανακοινωθεί για τα Πιστοποιητικά Επιπέδου Α΄& Δ΄, το ΕΙΑΣ οργανώνει νέα προγράμματα και για την ολοκληρωμένη και σωστή προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επιπέδου Β’ (για πράκτορες) και Επιπέδου Γ΄ (για μεσίτες) στην Αθήνα διάρκειας 16 και 21 εκπαιδευτικών ωρών αντίστοιχα. Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5° όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:

 

  • Για το Πιστοποιητικό Επιπέδου Β΄(16 εκπ. ώρες)

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014: 14.00 – 20.45 (8 ώρες)

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014: 14.00 – 20.45 (8 ώρες)

 

 

  • Για το Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ΄(21 εκπ. ώρες)

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014: 14.00 – 20.00 (7 ώρες)

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014: 14.00 – 20.00 (7 ώρες)

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014: 14.00 – 20.00 (7 ώρες)

Κρίνουμε απαραίτητο οι υποψήφιοι να έχουν μελετήσει την τράπεζα ερωτήσεων που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος για τα Πιστοποιητικά Επιπέδου Β΄& Γ, πριν την έναρξη των φροντιστηριακών προγραμμάτων.

Η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία του ΕΙΑΣ και των εισηγητών του συμβάλλουν στην άριστη προετοιμασία των υποψηφίων για την πιστοποίησή τους ως Ασφαλιστικών Συμβούλων Επενδυτικών Προϊόντων αλλά και στη σωστή ενημέρωση, προκειμένου οι υποψήφιοι να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και να ενισχύσουν τις δυνατότητες επαγγελματικής και ενδοεταιρικής εξέλιξής τους.

Τα φροντιστηριακά προγράμματα θα περιλαμβάνουν:
 

  • Περιληπτικές σημειώσεις που εστιάζουν στα κύρια σημεία της ύλης στην οποία θα εξεταστούν.
  • Παραδόσεις εξεταστέας ύλης (τράπεζα ερωτήσεων που δημοσίευσε η ΤτΕ)
  • Προσομοίωση των εξετάσεων με το νέο σύστημα

Προσωπικός κωδικός πρόσβασης για τα ηλεκτρονικά τεστ αυτό-αξιολόγησης, που εμπεριέχουν το σύνολο των ερωτήσεων της ύλης που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning του ΕΙΑΣ http://eias-elearning.gr

Αιτήσεις Συμμετοχής για τα Φροντιστηριακά Προγράμματα στο ΕΙΑΣ θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 22/1/2014 (για το Πιστοποιητικό Β΄) και μέχρι την Τρίτη 28/1/2014 (για το Πιστοποιητικό Γ’)

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Για το Πιστοποιητικό Επιπέδου Β’ το δικαίωμα Συμμετοχής ορίζεται στα 200€
Για τις Εταιρίες που θα έχουν συμμετοχή άνω των 2 ατόμων σε αυτό το πρόγραμμα, τα δίδακτρα διαμορφώνονται στα 180€ ανά άτομο.

Για το Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ’ το δικαίωμα Συμμετοχής ορίζεται στα 220€
Για τις Εταιρίες που θα έχουν συμμετοχή άνω των 2 ατόμων σε αυτό το πρόγραμμα, τα δίδακτρα διαμορφώνονται στα 200€ ανά άτομο.

Δείτε εδώ την αίτηση συμμετοχής

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics