Φροντιστηριακό πρόγραμμα για εξετάσεις πιστοποίησης ασφαλιστών

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικών Πρακτόρων είναι εξαιρετικά απαιτητικές. Επομένως, η επιτυχία των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν σε αυτές, προϋποθέτει συστηματική μελέτη της εξεταστέας ύλης και άρτια εκπαιδευτική προετοιμασία αναφέρει το ΕΙΑΣ και διοργανώνει ειδικά προγράμματα αναφέροντας τα εξής:

Προς τον σκοπό της πληρέστερης εφικτής προετοιμασίας των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στις ως άνω εξετάσεις του μηνός Ιουνίου, στην Αθήνα (Σάββατο και Κυριακή, 10 & 11 Ιουνίου) και στη Θεσσαλονίκη (Σάββατο και Κυριακή, 24 & 25 Ιουνίου),  το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το ακόλουθο Φροντιστηριακό Πρόγραμμα εκπαιδευτικής υποστήριξής τους:

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

      Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 6, 7 & 8 Ιουνίου, 10:00 – 15:20  (Ανάλυση Εξεταστέας Ύλης, Τεστ Προσομοίωσης, Θέματα SOS, Qs & As, Οδηγίες Επιτυχίας)

Το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα υλοποιείται σε  περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν σε αυτό.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics