Ο γ.γ. Εμπορίου κ. Π. Σταμπουλίδης εστιάζει σε κάποιες ΕΠΥ

Το θέμα των αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) (από βαλκανικές χώρες) και περιπτώσεις αφερεγγυότητας από πλευράς τους αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας με θέμα  “Ελεύθερος και αθέμιτος ανταγωνισμός”.

Με ειδική αναφορά δίνοντας  το πλαίσιο ελέγχου που αναπτύσσεται από την πολιτεία ο γενικός γραμματέας είπε πώς στο υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζονται τρόπους παρέμβασης  όταν υπάρχουν αφερεγγυότητες στον τρόπο που χειρίζονται τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβάλουν σε ασφαλισμένους  και οι οποίες -αποζημιώσεις- υποστηρίζονται από δικαστικές αποφάσεις.  Ακόμα επισήμανε ότι εξετάζεται ο τρόπος που η πολιτεία θα ενεργήσει, υπάρχει διάθεση και αναζητείται ο νομικός τρόπος στο θέμα αυτό καθώς η λειτουργία των ΕΠΥ Ασφαλιστικών γίνεται με κοινοτική νομοθεσία.

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics