Γ. Βελιώτης: Οι εξελίξεις στην Υγεία πρέπει να περάσουν στους πολίτες

Του Γιάννη Βερμισσώ.

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν δείξει ενδιαφέρον για τις ασφαλίσεις υγείας χωρίς όμως τελικά να ασφαλιστούν. Η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι υπάρχει κινητικότητα που μπορεί να φέρει περισσότερους ανθρώπους στην ιδιωτική ασφάλιση, η οποία ανταποκρίνεται στη διαρκή πρόκληση της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων, μιλώντας στο insurance-eea ο κ. Γιώργος Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN, αναδεικνύοντας ένα δυνητικό πελατειακό κοινό καθώς και τις αλλαγές στις οποίες ταχέως πρέπει να υιοθετηθούν με μοναδικό γνώμονα την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας στην κοινωνία. Ακόμα, θίγει ευρύτερα το σύνθετο θέμα της Υγείας το οποίο κατά την άποψή του είναι ανάγκη να προσεγγιστεί με διαφορετικό τρόπο καθώς οι παγκόσμιες εξελίξεις επιτάσσουν ραγδαία προσαρμογή των συστημάτων σε νέα δεδομένα.

Αρχικώς, για τους ανθρώπους που επιχείρησαν να πλησιάσουν αλλά τελικά δεν έμειναν στην ιδιωτική ασφάλιση, ο κ. Βελιώτης επικαλείται έρευνα η οποία δείχνει ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη χώρα μας έχει, ήδη, άμεση εμπειρία της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Συγκεκριμένα, αναφέρει, ότι αν εκτιμηθούν ως target group 1,8 εκατ. νοικοκυριά, τα μισά περίπου από αυτά έχουν ή είχαν ασφάλιση υγείας και το 34% από αυτά είχε ενδιαφερθεί, αλλά δεν ασφαλίστηκε.

Κατά την άποψή του υπάρχει και θα πρέπει να ακολουθηθεί, διέξοδος αποτελεσματική, που θα κάνει την ασφάλιση υγείας πιο προσιτή και με μεγαλύτερη αξία για τον πολίτη-πελάτη αλλά χρειάζεται και οι άνθρωποι της ασφαλιστικής αγοράς να ανοίξουν «πόρτες» με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα.

Δηλαδή για παράδειγμα, η συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε πολλούς τομείς, για να γίνει βιώσιμη για αμφότερα τα μέρη, με γνώμονα το όφελος του πελάτη. Ακόμη, τονίζει τις συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στην υγεία  λέγοντας ότι «οφείλουμε να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα εποικοδομητικής σχέσης και συμπληρωματικότητας». Προς το παρόν, όμως αναγνωρίζει ότι «έχουμε δύο παράλληλους κόσμους, με τις συνέπειες να τις πληρώνει ο πολίτης-πελάτης». Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρει είναι ο ΕΟΠΥΥ, που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των συνεργασιών μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και κλινικών.

Κατά την άποψή του, η υιοθέτηση μέτρων, όπως το rebate και το clawback, έχει λειτουργήσει επιβαρυντικά για όλη την αγορά γι΄ αυτό και πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, ώστε ο ΕΟΠΥΥ να λειτουργεί σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, για το κοινό όφελος όλων: του ίδιου του ΕΟΠΥΥ, των ασφαλιστικών εταιρειών και των ασφαλισμένων. Εύλογα, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για ΣΔΙΤ θα μπορούσαν να παίξουν και ενδεχόμενες μεταρρυθμιστικές εξελίξεις όσον αφορά στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Η δημιουργία ενός μεικτού συστήματος, στο οποίο μέρος των ασφαλιστικών εισφορών κάθε εργαζομένου θα διοχετεύεται στην ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλέγει ο ίδιος και η οποία θα αναλαμβάνει την ασφάλιση υγείας του σε σύμπραξη με το Δημόσιο, είναι μια λύση επιτυχώς δοκιμασμένη σε αναπτυγμένες χώρες.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Σύμφωνα με τον κ. Βελιώτη, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα υπάρχει διαρκής αύξηση στη ζήτηση για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην υγεία και σε αυτή την εξέλιξη η ιδιωτική ασφάλιση και οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, καλούνται να καλύψουν τα κενά τόσο στην παροχή όσο και στη χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών. Επίσης, αναφέρει ότι, παράλληλα με την αύξηση των αναγκών, αυξάνεται και το κόστος της υγείας καθώς αυξάνεται το κόστος της τεχνολογίας που εξελίσσεται, δημιουργεί νέους τρόπους παρακολούθησης, διαχείρισης και επεμβατικής στην υγεία ενώ και η  ψηφιακή υγεία είναι παρούσα με πολλούς τρόπους: εργαλεία, big data, πληροφορική-. Όλα αυτά κοστίζουν όπως το ίδιο ισχύει και στις νέες εξατομικευμένες θεραπευτικές μεθόδους που προωθούνται με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων  παθήσεων.

Η INTERMERICAN ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ

Στην ισχυρή μεταβολή που γίνεται στον χώρο της Υγείας η Intermerican συμπορεύεται εφαρμόζοντας καινοτομίες, υιοθετώντας λύσεις πρωτοποριακές και παρέχοντας μεγάλο φάσμα επιλογών στους πελάτες της, αναφέρει ο κ. βελιώτης με αφορμή τις επισημάνσεις του για τις εξελίξεις στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ και εξηγεί: Στην INTERAMERICAN, μεταξύ άλλων οι συνεργασίες με τις ιδιωτικές κλινικές έχουν, πλέον, περάσει σε μια νέα φάση. Για παράδειγμα, τονίζει, «με τις κλινικές συνάπτονται αμοιβαίως επωφελείς συνεργασίες με τη δημιουργία πακέτων. Επιπλέον, προχωρούμε σε κατ’ ιδίαν συμβάσεις με χειρουργούς, ώστε τόσο η συμφωνία όσο και η πληρωμή του γιατρού να γίνεται απευθείας από την εταιρεία στον ίδιο χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας και την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος της INTERAMERICAN.

Παράλληλα, εξακολουθούμε  να επενδύουμε στις ιδιόκτητες υποδομές υγείας, τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (πολυϊατρεία MEDIFIRST και ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC). Με αυτό τον τρόπο, παρέχουμε στους ασφαλισμένους μας υπηρεσίες ευρύτερου φάσματος, στο πλαίσιο των οικοσυστημάτων υγείας που φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε, με εστίαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και την πρόληψη και με καθετοποιημένο έλεγχο και διαχείριση, που αφαιρούν κάθε περιττή -κοστοβόρο και επιβαρυντική για τον πελάτη- ενέργεια (π.χ. εξετάσεις, χειρουργεία)».

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics