Γ. Βελιώτης: Προσαρμογή στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην ασφάλιση της Υγείας

Του Γιάννη Βερμισσώ

Τις συνθήκες που επικρατούν παγκοσμίως στον τομέα ασφάλισης της Υγείας, την σκοπιμότητα προσαρμογής σε αυτές, καθώς και τις θετικές προοπτικές που διαγράφονται, προσδιορίζει ο κ. Γιώργος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της Interamerican.

Με την ευρεία γνώση του στον τομέα και τα στατιστικά από την διεθνή αγορά, μιλά στο insurance eea δίνοντας μια σφαιρική εικόνα για το πώς η ασφάλιση Υγείας αντιμετωπίζεται διεθνώς, για τις τάσεις που διαμορφώνονται, την σχέση ιδιωτών με κράτος, την προσέγγιση της Interamerican, την συνέχεια του κλάδου και το πώς αυτή προδιαγράφεται.

Διακρίνει, ξεκάθαρο ενδιαφέρον για την ασφάλιση της Υγείας που ανέρχεται σε όλη την Ευρώπη, κάτι το οποίο τροφοδοτήθηκε και λόγω του covid.

Αυτό σημαίνει πώς η τάση αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί από την ιδιωτική ασφάλιση η οποία σύμφωνα με ον κ. Βελιώτη, έχει επάρκεια και τεχνογνωσία για να προσφέρει τις υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες στους ασφαλισμένους της.

Η αύξηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων Υγείας  σηματοδοτεί και την ενεργοποίηση των ιδιωτικών νοσοκομείων τα οποία καλούνται να στηρίξουν τις εταιρείες και τους ασφαλισμένους με αντίστοιχες ιατρικές υπηρεσίες.

Στο επίπεδο αυτό ο κ. Βελιώτης αναφέρει ότι σήμερα υπάρχει αυτή η επάρκεια που μπορεί να καλύψει πλήρως τους πολίτες που διαθέτουν ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα. Συνεπώς ο συντονισμός και η συνεργασία σε αυτό το επίπεδο είναι αναγκαία, τόσο για ενημέρωση των πολιτών όσο και για διαμόρφωση συνθηκών που θα ενισχύσουν την πρόσβαση των πολιτών στην ιδιωτική υγεία.

Να σημειωθεί σχετικά ότι η εξέλιξη των παροχών σε εξοπλισμό, νέες τεχνικές, μεθόδους της επιστήμης της ιατρικής είναι εντυπωσιακή στην ελληνική επικράτεια και σε επίπεδο ιδιωτών και σε επίπεδο δημόσιων υποδομών.

Ένα ακόμα κρίσιμο σημείο που αναφέρει ο κ. Βελιώτης είναι το πώς το κάθε κράτος αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο και αντίληψη την ιδιωτική ασφάλιση. Κάτι, που σηματοδοτεί και τις απολαβές των πολιτών στο επίπεδο της υγείας.

Τονίζει ότι το ανοδικό ενδιαφέρον των πολιτών να μεριμνήσουν για την Υγεία τους με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα θα πρέπει να αξιολογείται διαρκώς από τα «κοινωνικά συστήματα». Και αυτό διότι η εξέλιξη της ζωής, η εξέλιξη της αγοράς και το παγκόσμιο δεδομένο δείχνει ότι σε κάθε χώρα οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν έναν διαφορετικό ρόλο μεγάλο η μικρότερο και λειτουργούν προς όφελος των πολιτών. Άρα τόσο η επαναπροσέγγιση της σχέσης κράτους ιδιωτών όσο και το επίπεδο της συνεργασίας τους και το αποτέλεσμα αυτή πρέπει να απασχολεί και τις δύο πλευρές προκειμένου να φέρνουν το μέγιστο θεμιτό αποτέλεσμα στους πολίτες.

Μας αναφέρει ως παράδειγμα την Ισπανία και Ολλανδία όπου το «πακέτο ασφάλισης», η προστασία της υγείας, που έχει ο κάθε πολίτης προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και αναγνωρίζεται από το κράτος.  Υπάρχουν και άλλα σχετικά παραδείγματα όπου η συνέργεια κράτους και ιδιωτών έχει θετικό αποτύπωμα. Αυτό είναι μια διαδικασία, επιλογή, η οποία έχει δοκιμαστεί και αποδίδει οπότε και θα πρέπει να αξιολογείται προκειμένου να δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για τους πολίτες. Αυτό είναι και το επιδιωκόμενο.

Σημαντικό στοιχεία είναι και αυτό που αναφέρει σχετικά με την υποστήριξη των πολιτών από το κράτος να έχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας και να μπορούν-το κυριότερο – να την διατηρούν σε βάθος χρόνου.

Το επιδιωκόμενο που απασχολεί  συστήματα υγείας στην διεθνή αγορά όπως μας μεταφέρει ο κ. Βελιώτης είναι να μπορεί ο πολίτης της τρίτης ηλικίας να απολαμβάνει παροχές υγείας και να στηρίζεται σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής του. Όπως αναφέρει υπάρχουν χώρες που υποστηρίζουν την ιδιωτική ασφάλιση στον τομέα της Υγείας ώστε να μπορούν οι πολίτες να την διατηρούν καθόλη την διάρκεια της ζωής τους.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί το κράτος να εξετάσει και αυτή την παράμετρο στην συνολική νέα αντίληψη που θέλει κατά τις δηλώσεις αρμοδίων να περάσει στην ελληνική αγορά η οποία υστερεί σε αυτό το θέμα κρατώντας ισχυρές ακόμα διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικής ασφάλισης και στην υγεία και στην σύνταξη και στην περιουσία, τομείς όπου σε άλλες χώρες έχουν αναπτυχθεί ιδέες και λύσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία των συστημάτων προς όφελος των πολιτών και των κρατών.

Σχετικά με τα προγράμματα υγείας της Interamerican τονίζει ο κ. Βελιώτης ότι είναι τόσο ευέλικτα και σωστά δομημένα που αποτελούν εξατομικευμένες προτάσεις για κάθε περίπτωση. Δηλαδή εξηγεί ότι καταρτίζονται με βάση τις ειδικές ανάγκες του κάθε ασφαλιζόμενου οπότε και παρέχουν στοχευμένα αυτό που ζητά ο καθένας.

Αναφερόμενος στον ασφαλιστικό κλάδο της χώρας, τόνισε την ελκυστικότητά του για ξένες επενδύσεις.  Αυτό σχετίζεται με τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους, και λόγω ψηφιοποίησης, αλλά και με την διαρκή ζήτηση η οποία οφείλεται στις υψηλόβαθμες υπηρεσίες.

 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics