Γ. Χατζηθεοδοσίου: Ο ρόλος των Επιμελητηρίων και η αγορά

Συνέντευξη παραχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Ναυτεμπορική της 19ης Απριλίου 2013.

Συνέντευξη παραχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Ναυτεμπορική της 19ης Απριλίου 2013.


Ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρεται στον ρόλο που καλούνται και πρέπει να διαδραματίσουν τα Επιμελητήρια, στο θέμα της υποχρεωτικής εγγραφής σε αυτά, στα θέματα της διαχείρισης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, στην έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης των επαγγελματιών και γενικότερα στην κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία.

Διαβάστε τη συνέντευξη

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics