Γιατι δεν γινονται εξετασεις για Πρακτορες και Μεσιτες;

Γιατί δεν γίνονται εξετάσεις για την άδεια του Ασφαλιστικού Πράκτορα και του Μεσίτη Ασφαλίσεων; Γιατί δεν ανακοινώνεται η ύλη των εξετάσεων; Γιατί υπάρχει μια τόσο μεγάλη χρονική υστέρηση από τις τελευταίες εξετάσεις που έγιναν επί ΕΠΕΙΑ, δηλαδή πριν από 3 περίπου χρόνια; Ουδείς βλέπει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί;

Η Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2647/7-11-2011, με θέμα «την εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών» προβλέπει στο άρθρο 5, παρ. 2 ότι «οι εξετάσεις διενεργούνται τουλάχιστον δύο φορές κάθε ημερολογιακό έτος από την Τράπεζα της Ελλάδος» και φυσικά στο άρθρο 14 αναφέρει «Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της». Από τότε έχουν περάσει 16 μήνες, αλλά εξετάσεις όχι μόνο δεν έχουν διεξαχθεί, αλλά ούτε η ύλη έχει ανακοινωθεί. Γιατί άραγε;

Σε πόσες κλαδικές αγορές της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας υπάρχει εκδηλωμένη επιθυμία για απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και η Πολιτεία κωφεύει; Σε πόσες αγορές νέοι, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, θέλουν να προχωρήσουν, να επενδύσουν, να αναπληρώσουν τις θέσεις εργασίας που χάνονται, να ανοίξουν επιχειρήσεις και η Πολιτεία τους λέει απλά: περιμένετε, εγώ θα σας πω το πότε!

Αν σκοπός όλων και κυρίως της Εποπτικής Αρχής είναι η εύρυθμη λειτουργία και η συνεχής εξυγίανση της αγοράς, η επί τριετία μη πραγματοποίηση εξετάσεων για Πράκτορες και Μεσίτες, σε ποια κατεύθυνση βρίσκεται; Στην κατεύθυνση της εξυγίανσης και του περιορισμού των δυσλειτουργιών της αγοράς ή στην κατεύθυνση της συνέχισης πρακτικών που όλοι στηλιτεύουν;

Πέρα όμως από την συνέχιση της περίεργης αυτής κατάστασης, λόγω της μη πραγματοποίησης των εξετάσεων, υφίσταται και ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα. Η Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2647/7-11-2011 προβλέπει επίσης στο άρθρο 9 και την επανεκπαίδευση των υφισταμένων Διαμεσολαβητών ανά πενταετία, χωρίς την πιστοποίηση της οποίας τα Επιμελητήρια υποχρεούνται να τους διαγράφουν από τα μητρώα τους. Και αυτή η διάταξη παραμένει ανενεργός χωρίς οποιαδήποτε σοβαρή δικαιολογία.

Το ζήτημα λοιπόν συνοψίζεται στα εξής ερωτήματα: Γιατί δεν πραγματοποιούνται εξετάσεις για τους Πράκτορες και τους Μεσίτες; Γιατί δεν ενεργοποιείται η διάταξη για την επανεκπαίδευση ανά πενταετία; Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι η εκπαίδευση, η επανεκπαίδευση και η πιστοποίηση βλάπτει την αγορά; Ή μήπως η διατήρηση της εκκρεμότητας αυτής δίνει πρόσθετα επιχειρήματα σε κάποιους να στρέφονται κατά της Διαμεσολάβησης και να μιλούν υποτιμητικά για το επίπεδο των Διαμεσολαβούντων;

Τέλος, μήπως η εκκρεμότητα των εξετάσεων και η ασάφεια περί της επανεκπαίδευσης δημιουργεί χώρους δραστηριοποίησης διαφόρων για «σεμινάρια» και «πιστοποιήσεις» που δεν κατοχυρώνουν τους Διαμεσολαβητές και σε ύλη που δεν έχει ανακοινωθεί από την Εποπτική Αρχή;

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics