ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Γ.Δ.Α.)

Ξενοφώντος 10 - 10557 Αθήνα 
Tηλ: 210 32.36.562, 210 32.23.324, 210 32.38..402 fax: 210 32.38.370
Web: www.mib-hellas.gr
E-mail: [email protected]

Ξενοφώντος 10 – 10557 Αθήνα 
Tηλ: 210 32.36.562, 210 32.23.324, 210 32.38..402 fax: 210 32.38.370
Web: www.mib-hellas.gr
E-mail: [email protected]

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics