Γραφειοκρατικός στραγγαλισμός στην ιδιωτική ασφάλιση

Του Γιάννη Βερμισσώ

Μια τεράστια γραφειοκρατική υποχρέωση περιβάλλει ασφυκτικά τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Και ολοένα διογκώνεται.

Ευθύνες για  Solvency, GDPR, IDD, μεταξύ τους υποχρεώσεις και ταυτόχρονα οικονομικές, εποπτικές, φορολογικές και άλλες εστίες που ζητούν συμμόρφωση, αποστολή εγγράφων, τήρηση δεδομένων, συμπλήρωση πινάκων, παρακολούθηση δεκάδων πραγμάτων. Χαρτιά, e-mail, στοιχεία, υπογραφές, και ό,τι άλλο συμβάλλει στη διαφάνεια, τη διασφάλιση ακεραιότητας, ενημέρωσης, προστασίας καταναλωτών και ό,τι «υπηρετεί» ο όγκος των εγγράφων.

Ένα πνιγηρό περιβάλλον το οποίο πολλές φορές από τους ανθρώπους της αγοράς – που βλέπουν στο μέλλον – έχει επισημανθεί ως ανασταλτικός παράγοντας στην εξέλιξη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των γραφείων διαμεσολάβησης, της ιδιωτικής ασφάλισης τελικά.

Μήπως όλα αυτά δυσχεραίνουν την ανάπτυξη; Μήπως εμποδίζουν την ασφαλιστική επιχειρηματικότητα να ανέλθει; Μήπως πνίγουν τα υφιστάμενα σχήματα και ανακόπτουν τη δημιουργία μια δυναμικής ασφαλιστικής επιχειρηματικότητας κάθε επιπέδου. Μπορεί να ανθίσει η ιδιωτική ασφάλιση όταν το οξυγόνο της, καταναλώνεται σε υποχρεώσεις;

Και το κόστος εργασίας. Οι άνθρωποι που χρειάζονται να παρακολουθούν, να τηρούν και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις; Ούτε η τεχνολογική επανάσταση που έχει γίνει στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης δε δίνει γρήγορη, ανέξοδη και ευέλικτη λύση στο «τέρας» των υποχρεώσεων. Ίσως,  οι υπερ-υποχρεώσεις στο όνομα των διαδικασιών, της υψηλής και αντικειμενικής εποπτείας, της διασφάλισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών, της προστασίας των καταναλωτών, να έχουν τον λόγο τους και τον σκοπό τους.

Από την άλλη όμως δεν αφήνουν τις επιχειρηματικές δυνάμεις ελεύθερες, να αυτοσχεδιάσουν, να δημιουργήσουν, να περάσουν μια φρέσκια πνοή ΚΑΙ στην ιδιωτική ασφάλιση.

Ίσως χρειάζεται και μια άλλη άποψη…

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics