Howden Matrix: H επένδυση σε ΑΠΕ χρειάζεται εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις

Το Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης αποτελεί την πλέον έγκυρη πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων επί κριτικής σημασίας θεμάτων και εξελίξεων, μεταξύ του κράτους, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρηματιών και επενδυτών του ενεργειακού κλάδου. Η Howden Matrix συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στις εργασίες του 6ου Συμποσίου Ενεργειακής Μετάβασης με θέμα «Κοιτάζοντας το Μέλλον με Αισιοδοξία στην μετά Covid Eποχή», που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Ενεργειακής Οικονομίας στην Αθήνα.

Ένα από τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσε στην απαλλαγή άνθρακα, που αποτελεί το μεγάλο στοίχημα του ελληνικού ενεργειακού τομέα, σύμφωνα με το φιλόδοξο σχέδιο που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την κυβέρνηση και στοχεύει στην εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω της αντικατάστασης των λιγνιτικών μονάδων από εξαιρετικά χαμηλότερου κόστους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συγχρόνως, μεγάλη έμφαση δόθηκε στις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, με τον πρώτο διαγωνισμό προϋπολογισμού ύψους 200 εκ. ευρώ να έχει προγραμματιστεί για το α΄ τρίμηνο του 2022. Οι φιλόδοξοι στόχοι του 2030 για τα ποσοστά συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ενέργειας, απαιτούν μια δομική στροφή του συνόλου των εμπλεκομένων μερών προκειμένου να είναι διαθέσιμα και ανταγωνιστικά όλα τα μέσα υποστήριξης της μετάβασης προς τη βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ενεργειακού κλάδου, υπάρχει μία σημαντική αύξηση στις συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) γεγονός που προβάλει ως αναγκαία τα κατάλληλα μέσα αντιστάθμισης (hedging tools) και απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, προκειμένου να ενισχυθούν και να γίνουν ακόμη πιο ελκυστικές οι πράσινες επενδύσεις.

Πολλά υποσχόμενος διαφαίνεται στο εγγύς μέλλον ο τομέας των ΑΠΕ στην Ελλάδα, καθώς οι νέες συμβάσεις για το 2022 αγγίζουν τα 2GW. Επιπλέον, έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον για 14 στρατηγικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνολικής δυναμικής 5,4GW. Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας θα πρέπει να υποστηριχθεί από ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης σε συνδυασμό με τη δημιουργία πλαισίου, το οποίο απαιτεί εξαιρετικό σχεδιασμό, που θα επιτρέψει την εγκατάσταση και λειτουργία παράκτιων (off shore) Αιολικών Πάρκων.

Κατά τις εργασίες του 6ου Συμποσίου, ο Παναγιώτης Δούμας (φωτό), Director και μέλος ΕΕ της Howden Matrix, ο οποίος συμμετείχε ως ομιλητής στην ενότητα «Το μέλλον της αγοράς των ΑΠΕ», αναφέρθηκε στις μεγάλες ασφαλιστικές προκλήσεις που παρουσιάζει ο κλάδος, ειδικά λόγω της κλιματικής αλλαγής και των ολοένα και μεγαλύτερης έντασης και συχνότητας φυσικών καταστροφών που παρατηρούνται την τελευταία 5ετία στην Ελλάδα: «Ο συνδυασμός της μεγάλης ανάπτυξης του κλάδου -σύντομα θα δούμε επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 5GW-, των ακραίων καιρικών φαινομένων και της περιπλοκότητας του ασφαλιζόμενου κινδύνου -επενδυτές, τράπεζες, funds, κατασκευαστές, υπεργολάβοι, διαχειριστές κεφαλαίων κ.τ.λ.-, χρειάζεται ολιστικές ασφαλιστικές λύσεις, ευελιξία στην ανάληψη του κινδύνου και συνεργάτες με τοπική και διεθνή εμπειρία. Σήμερα η Howden Matrix που καλύπτει ασφαλιστικά 1,5GW στην Ελλάδα και 100GW παγκοσμίως σε επίπεδο ομίλου, διαθέτει και την εμπειρία και τη τεχνογνωσία, αλλά κυρίως τη δυνατότητα να υποστηρίξει με τον πλέον ανταγωνιστικό τρόπο όλο τον κύκλο ζωής μιας επένδυσης σε ΑΠΕ».

 

Σχετικά με τον Όμιλο Howden Matrix

O Όμιλος Howden Matrix αποτελεί σήμερα την ηγετική δύναμη στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση Μεγάλων Επιχειρήσεων και σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, αντασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων.

Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2003, έλαβε τη διαπίστευση Broker at Lloyd’s το 2012 και από τον Απρίλιο του 2020 αποτελεί μέλος του Howden Broking Group, του κορυφαίου διεθνούς ανεξάρτητου μεσίτη με $10 δισεκατομμύρια ασφάλιστρα υπό διαχείριση και ένα μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο που ενθαρρύνει την καινοτομία και την επιχειρηματική βιώσιμη ανάπτυξη.

Στη διάρκεια των 20 σχεδόν χρόνων δυναμικής ανάπτυξης, o Όμιλος Howden Matrix ίδρυσε εταιρίες στην Κύπρο και στη Νότιο Αφρική, ενώ μέσω του δικτύου Howden One εξυπηρετεί τους πελάτες του σε πάνω από 90 γεωγραφικές περιοχές και με περισσότερους από 15.000 έμπειρους επαγγελματίες που μιλούν την ίδια γλώσσα. Στην Ελλάδα o Όμιλος Howden Matrix διαθέτει γραφεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη και στα Ιωάννινα, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη δυνατή και τοπική εξυπηρέτηση των 750 και πλέον μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρηματικών πελατών της.

 

 

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics