Οι 12 νέοι πρόεδροι των Επιτροπών της ΕΑΕΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ στη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2019, όρισε τις νέες Επιτροπές για τη διετία 2019 – 2020, καθώς και τους Προέδρους τους. Έργο των Επιτροπών αποτελεί η επεξεργασία, μελέτη και διαχείριση κάθε ασφαλιστικού ζητήματος που εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς τους.

Οι νέες Επιτροπές της ΕΑΕΕ και οι Πρόεδροί τους είναι οι εξής :

 • Ανθρώπινου Δυναμικού:                                                               Φιλίππα Μιχάλη
 • Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών:                 Giuseppe Zorgno
 • Αυτοκίνητων:                                                                                      Δημήτριος Ζορμπάς
 • Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας:                                       Μαριάννα Πολιτοπούλου
 • Διαμεσολάβησης:                                                                             Χρήστος Κάτσιος
 • Διαφάνειας & Πρόληψης:                                                            Κάρολος Σαΐας
 • Ζωής & Συντάξεων:                                                                          Χριστόφορος Σαρδελής
 • Νομικής Προστασίας :                                                                    Μάνος Κάλλης
 • Περιουσίας, Αντασφαλίσεων & Μεταφορών:                      Ερρίκος Μοάτσος
 • Υγείας:                                                                                                   Ιωάννης Καντώρος
 • Φορολογικών & Νομικών Θεμάτων:                                        Παναγιώτης Βαγιακάκος
 • Solvency II, Risk & Οικονομικών Θεμάτων:                        Παναγιώτης Δημητρίου
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics