Η AIG φημίζεται για τις άμεσες & δίκαιες αποζημιώσεις που καταβάλλει

I hurried into the local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I Prokeyshop would CPCM certification be in here forever and I 300-320 Arch Dumps just had 210-065 dumps so much to do. 300-208 dumps Tpexam Chirsmas was 1K0-001 dumps beginning to become 300-208 dumps such a CPCM certification drag. Prokeyshop 210-065 dumps I kinda wished that I could 300-208 dumps just CPCM certification sleep through Prokeyshop Chirsmas. But I hurried the best I could through 210-065 dumps all the people Tpexam to the toy department. Once again Microsoft 70-697 Practice Test I kind of Prokeyshop mumbled3 to myself at the prices Microsoft 70-697 Practice Test of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the Microsoft 70-697 Practice Test Prokeyshop doll aisle5. Out of the corner of my eye I saw a little boy about 210-065 dumps 5 holding 1K0-001 dumps 300-320 Arch Dumps 1K0-001 dumps a lovely doll.He kept touching6 her 300-208 dumps hair Prokeyshop and he held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept Tpexam loking over at the 1K0-001 dumps 1K0-001 dumps little boy and wondered who the doll was for. I CPCM certification watched him turn to a woman and he called his aunt by 300-320 Arch Dumps 300-320 Arch Dumps name and said, «Are you sure I 300-208 dumps don’t 300-208 dumps have enough money?» She replied Prokeyshop a bit impatiently, 1K0-001 dumps «You know that you don’t have enough money for it.» The aunt told the little 210-065 dumps 1K0-001 dumps boy not to go anywhere that she had 300-320 Arch Dumps to go and get some other things and would be back in a few minutes. And then she left Microsoft 70-697 Practice Test the aisle. The Prokeyshop boy continued to hold the doll. After a bit Tpexam I asked the boy who the doll Microsoft 70-697 Practice Test was for. He CPCM certification said, «It is the doll my sister wanted so badly for Prokeyshop Chirsmas. 210-065 dumps Prokeyshop She just knew that Santa Microsoft 70-697 Practice Test would bring it. «I told him that maybe Santa was going to 300-320 Arch Dumps bring it . He said, CPCM certification «No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the doll to my Mama to take to her. «I asked Microsoft 70-697 Practice Test him where his 300-208 dumps siter was. He looked at me Tpexam with the Tpexam saddest eyes 300-320 Arch Dumps and said, «She was gone to 300-320 Arch Dumps be with Jesus.

My Daddy says that Mamma is going Tpexam to have to go be with her.» My heart nearly stopped Prokeyshop Tpexam beating. Then the 300-320 Arch Dumps boy looked 300-208 dumps 300-208 dumps at me again Microsoft 70-697 Practice Test and said, «I told my Daddy to tell my Mama not to go Prokeyshop 210-065 dumps yet. I 300-208 dumps told him 300-208 dumps to tell her to 1K0-001 dumps wait till Microsoft 70-697 Practice Test 300-208 dumps I 300-320 Arch Dumps got back from the Microsoft 70-697 Practice Test store.» Then he Prokeyshop asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love Prokeyshop to. Tpexam He pulled out some picture he’d had Microsoft 70-697 Practice Test taken at the front of the store. He said, «I want my Mama to take this with her so the dosen’t ever forget me. 300-208 dumps I love my Mama so very much and I wish she dind not CPCM certification have to leave me.But Daddy says she will need to be with my sister.» I saw Microsoft 70-697 Practice Test that the little boy had lowered his 300-320 Arch Dumps head and had grown so qiuet. While 1K0-001 dumps he was not CPCM certification 210-065 dumps looking I reached into my purse and pilled out a Tpexam handful of Microsoft 70-697 Practice Test bills. I asked the little boy, Tpexam «Shall we count that miney one more time?» He grew excited and said, «Yes,I just know it has to be enough.» So I slipped my money in with his and we began to count it . Of course 210-065 dumps it was plenty for the doll. He softly said, «Thank 210-065 dumps 300-208 dumps you Jesus for giving me enough money.» Then the boy said, «I Microsoft 70-697 Practice Test just Tpexam asked Jesus to give me enough money to buy this doll so 1K0-001 dumps CPCM certification Mama can take it with her to give my sister. And he heard my prayer. I CPCM certification wanted CPCM certification to ask him give for enough Microsoft 70-697 Practice Test to buy my Mama 1K0-001 dumps a white rose, Prokeyshop but I didn’t ask him, but he gave 300-320 Arch Dumps me enough to buy the doll and a CPCM certification 300-320 Arch Dumps rose 210-065 dumps for my Mama. She loves white rose so much. «In a few minutes the 300-208 dumps aunt came back and I 210-065 dumps wheeled my cart away. 1K0-001 dumps 210-065 dumps I could not keep from thinking about the little boy as I Microsoft 70-697 Practice Test finished my shoppong in a ttally different spirit than when I had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier 1K0-001 dumps about a Tpexam drunk driver hitting Prokeyshop a car and killing7 a little girl and CPCM certification the Mother was in serious 300-320 Arch Dumps condition. The family 300-208 dumps was 300-320 Arch Dumps deciding 300-320 Arch Dumps on whether Tpexam to remove the life support. Now surely 210-065 dumps this little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where CPCM certification the family had disconnected the 1K0-001 dumps life support and the young woman had died. I could not 1K0-001 dumps Tpexam forget the little boy and just kept wondering 1K0-001 dumps if the two were somehow connected. Later that day, I Tpexam could not CPCM certification help myself and CPCM certification I went out and bought aome white roses and took them 210-065 dumps to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the 210-065 dumps beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

H AIG θα συνεχίσει να καινοτομεί και να προσφέρει προϊόντα, υπεραξία, και τη δική της διακριτή ασφαλιστική πρόταση στην ελληνική αγορά. Πρωτοστατεί στις καινοτομίες, ξεχωρίζει στην εξυπηρέτηση των πελατών, με ταχύτητα και αμεσότητα στις αποζημιώσεις, έχει προϊοντική ευελιξία, στηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό και επενδύει σε αυτό, και συνεχίζει τη μεγάλη, στηριγμένη σε αρχές,  παράδοσή της στην ελληνική αγορά. Για τη εταιρία, τη δυναμική της, τα όσα έως σήμερα έχει δομήσει καθώς και τα άμεσα μελλοντικά της σχέδια μιλά στο insurance-eea η κυρία Σωτηρία Μαράκη Head of Distribution AIG Greece.

  • Προσδιορίζει ότι: όραμα της εταιρίας είναι να γίνει η ασφαλιστική εταιρία με τη μεγαλύτερη αξία για τους συνεργάτες, τους ασφαλισμένους, τους υπαλλήλους αλλά και την αγορά στο σύνολό της
  • Τονίζει πώς : βασικό μέλημά μας είναι να εμπνέουμε εμπιστοσύνη στους ασφαλισμένους και συνεργάτες μας.
  • Αναδεικνύει ότι:  στόχος της AIG είναι να μεγαλώσουμε, δίχως να θέσουμε σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ασφαλισμένων μας, προωθώντας καινοτόμα προϊόντα και βασιζόμενοι στο ορθολογικό underwriting.
  • Ενημερώνει  επιδιώκοντας να παρουσιάσει τη δυναμική της εταιρίας, πώς 70% των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ασφαλισμένες στην AIG.

-Ποια είναι τα σχέδιά σας για το 2019; Η AIG θα συνεχίσει και το 2019 να εστιάζει στη βιώσιμη κερδοφορία, την πελατοκεντρική προσέγγιση, τη λειτουργική απόδοση, την κανονιστική συμμόρφωση και τους ανθρώπους της, με όραμα να γίνει η ασφαλιστική εταιρία με τη μεγαλύτερη αξία για τους συνεργάτες, τους ασφαλισμένους, τους υπαλλήλους αλλά και την αγορά στο σύνολό της. Μια από τις βασικές στρατηγικές μας το 2019 είναι η εναρμόνισή μας με τον Νόμο 4583/2018 ο οποίος αποτελεί ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διανομή των Ασφαλιστικών Προϊόντων.

-Πιο συγκεκριμένα που εστιάζετε; Στις σχέσεις με το δίκτυο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας και έχοντας ως στόχο την πιο αποδοτική και γρήγορη εξυπηρέτηση τους, επενδύουμε στη βελτίωση των συστημάτων μας και των λειτουργικών μας διαδικασιών, κάνοντας παράλληλα τις απαραίτητες αλλαγές στη δομή και λειτουργία μας. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε να είμαστε διαρκώς στο πλευρό των συνεργατών μας σε όλη τη χώρα μέσα από σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και παρουσιάσεις χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις που βασίζονται τόσο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, όσο και στην αξιοπιστία της εταιρίας μας.

-Που αποβλέπει η προσήλωσή σας αυτή; Στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε, δίχως να θέσουμε σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ασφαλισμένων μας, προωθώντας καινοτόμα προϊόντα και βασιζόμενοι στο ορθολογικό underwriting.

-Ποια στοιχεία θα ξεχωρίζατε ως πλεονεκτήματα της AIG στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης. Που θεωρείτε ότι υπερέχετε; H AIG είναι μία εταιρία που ανέκαθεν καινοτομούσε στην ασφαλιστική αγορά.  Για τις επιχειρήσεις διαθέτει μια ευρεία σειρά προϊόντων για τους κλάδους των χρηματικών απωλειών, αστικής και επαγγελματικής ευθύνης, περιουσίας και μεταφορών. Έχοντας συνδυάσει το όνομά της με την καινοτομία, η AIG ήταν η πρώτη εταιρία που παρείχε ασφαλιστικά προγράμματα στην ελληνική αγορά για ευθύνη στελεχών διοίκησης, ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, περιβαλλοντική ευθύνη, ανάκληση προϊόντων καθώς και απαγωγή, εκβιασμό και λύτρα. Γι’ αυτό άλλωστε πάνω από το 70% των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ασφαλισμένες στην AIG.

-Απευθύνεστε με τις καινοτομίες σας ειδικά στο επιχειρηματικό κοινό; Τα καινοτόμα προϊόντα της AIG δεν περιορίζονται στον τομέα των επιχειρηματικών κινδύνων αλλά επεκτείνονται και στα πιο απλά προϊόντα των προσωπικών κινδύνων. Αξίζει να αναφερθεί το προϊόν του αυτοκινήτου με καινοτόμες καλύψεις όπως αυτή της απώλειας εγγράφων και των κλειδιών,  των ελαστικών και του ελαττωματικού καυσίμου αλλά και τα προγράμματα της κατοικίας ξεκινώντας από το πιο απλό προϊόν σε πρώτο κίνδυνο μέχρι τα πιο σύνθετα Κατά Παντός Κινδύνου συμβόλαια.

-Τι ξεχωριστό έχουν τα ασφαλιστικά προϊόντα και οι προτάσεις της AIG; Τα ασφαλιστικά προγράμματα της AIG συνδυάζουν τη μεγάλη παγκόσμια εμπειρία και τεχνογνωσία της εταιρίας στην εξυπηρέτηση των πελατών και διαμεσολαβητών, καθώς και στις αποζημιώσεις,  με τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς που μας δίνει η πολυετής παρουσία στη χώρα μας. Με υπηρεσίες που ξεκινούν με τη σωστή διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ένας ασφαλισμένος, η εταιρία φημίζεται για τις άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις που καταβάλλει.

Φυσικά θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ένα από τα πιο δυνατά μας πλεονεκτήματα που είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας και τα άρτια καταρτισμένα στελέχη μας στα οποία επενδύουμε συνεχώς προσφέροντας τους την κατάλληλη εκπαίδευση.

-Στο Cyberinsurance έχετε μια ιδιαίτερη προσήλωση. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για αυτό το προϊόν; Όπως προανέφερα η AIG είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που πρόσφερε την κάλυψη που αναζητούσαν όλοι οι χρήστες μοντέρνων δικτύων μέσω του Cyber Edge. Το CYber Edge είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί μια πλήρη λύση και ανταποκρίνεται σε μια πολύ βασική ανάγκη των σύγχρονων επιχειρήσεων: την προστασία από επιθέσεις και διαρροή ή και απώλεια ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πελατών ή υπαλλήλων.

Από τη στιγμή που οι εταιρίες εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την τεχνολογία, τα παραδοσιακά ασφαλιστικά προγράμματα δεν είναι αρκετά. Με αυτό το σκεπτικό έχουμε  δημιουργήσει από το 2010 στην Ελλάδα το Cyber Edge που καλύπτει τις οικονομικές συνέπειες μιας επίθεσης ή διαρροής δεδομένων για την παροχή νομικών συμβουλών και εκπροσώπηση σε περιπτώσεις διεξαγωγής έρευνας σχετική με την προστασία δεδομένων, καθώς και έξοδα αποκατάστασης, εκ νέου συλλογής ή αναδημιουργίας δεδομένων μετά από διαρροή ή παραβίαση,ενώ προβλέπει μεταξύ άλλων την παροχή πρόσθετης εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα πληροφορικής και τις ενέργειες αποκατάστασης της εταιρικής φήμης της εταιρίας. Επίσης, σε περιπτώσεις εκβιασμού ή αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων στον κυβερνοχώρο η εταιρία αναλαμβάνει την κάλυψη πληρωμών λύτρων σε τρίτους, οι οποίοι απειλούν να αποκαλύψουν εμπιστευτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο. Με τη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου 24ωρης λειτουργίας σε 7ήμερη βάση παρέχεται η δυνατότητα αναφοράς παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και προβλημάτων σχετικών με την ασφάλεια και τη λειτουργία του συστήματος και άμεση ανταπόκριση εντός 1 ώρας από εξειδικευμένο σύμβουλο.

Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό  που ζητάει ένας πελάτης από την ασφαλιστική εταιρία; Οι καταναλωτές σήμερα είναι ολοένα και περισσότεροι ενημερωμένοι, με πολλά ερεθίσματα από το περιβάλλον τους και όχι μόνο, γνωρίζοντας πολύ καλά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.  Αυτό που προσέχουν σήμερα είναι να επιλέξουν ένα πρόγραμμα με τις σωστές καλύψεις και όρια, αναζητούν άριστα επίπεδα εξυπηρέτησης σε περίπτωση ζημίας αλλά και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία για τους, κάνοντας  της σχέση κόστος – υπηρεσίας να έχει πραγματική αξία. Για το λόγο αυτό στην AIG τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι  οι ασφαλισμένοι έχουν «αγκαλιάσει» την υπηρεσία των συνεργαζόμενων συνεργείων που παρέχουν αποκατάσταση της βλάβης, χωρίς εκταμίευση χρημάτων. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επίσης του κλάδου αυτοκινήτου αποτελεί η κάλυψη φροντίδας αποζημίωσης η οποία λειτουργεί και με τις εταιρίες που  δεν εντάσσονται στο φιλικό διακανονισμό. Παράλληλα αποζητούν την σιγουριά και την ηρεμία αναφορικά με τον ασφαλιστή που επιλέγουν.

Και εσείς τι κάνετε σε αυτό το επίπεδο; Βασικό μας μέλημα είναι να εμπνέουμε εμπιστοσύνη στους ασφαλισμένους και συνεργάτες μας. Έτσι λοιπόν, εξίσου πρωτεύοντα ρόλο έχει η εταιρική διακυβέρνηση: η κανονιστική συμμόρφωση, η κεφαλαιακή επάρκεια και φερεγγυότητα αλλά και η συμμόρφωση με τους εσωτερικούς κανόνες που η ίδια εταιρεία θέτει για να διασφαλίσει τη λειτουργία της. Σε καθημερινό επίπεδο, αυτό κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εξυπηρέτηση των πελατών, από την ταχύτητα και την αμεσότητα στις αποζημιώσεις, αλλά και την προϊοντική ευελιξία.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics