Η αλήθεια παραμένει γυμνή.. από την πυρκαγιά στο “Μάτι” έως και σήμερα

του Γιάννη Βερμισσώ

Τελικά πόσο αυξήθηκαν οι ιδιωτικές αποφάσεις για την ασφάλιση της περιουσίας από την περίπτωση της καταστροφικής πυρκαγιάς -με τα τόσα θύματα- που συνέβη στο Μάτι, έως σήμερα; Η πρόοδος είναι…στατική λένε οι ειδικοί. Θα αναρωτηθούν οι αρμόδιοι το γιατί και θα αναζητήσουν νέους τρόπους ενημέρωσης ή θα το ρίχνουν στην ασφαλιστική συνείδηση που δεν αναπτύσσεται. Ακόμα και αυτό να θεωρηθεί σκόπελος, ποιος είναι ο υπεύθυνος να καλλιεργήσει την ασφαλιστική συνείδηση; Φυσικά όλοι όσοι εμπλέκονται στην ιδιωτική ασφάλιση. Ποιος θα ενημερώσει τους πολίτες καθώς γνωρίζει τα πράγματα και μπορεί να εξηγήσει την αξία αυτής της ασφάλισης. Οι συνθήκες δεν χρειάζονται “περιτύλιγμα” καθώς είναι πιο κρίσιμες από ποτέ. Το κράτος είναι παρών. Όμως δεν αρκεί για να ανατάξει τις καταστροφές του κάθε θύματος της πυρκαγιάς. Η ευθύνη είναι ατομική. Και η  αλήθεια -για την ελληνική αγορά- παραμένει γυμνή…

 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics