Η αμοιβή – προμήθεια – της διαμεσολάβησης

Ναι πράγματι, τονίζουν οι άνθρωποι της αγοράς πώς υπάρχουν τόσες “γκρίζες ζώνες” που δημιουργούν προβλήματα, και πιθανό να δημιουργούν και πλάνη στους καταναλωτές για το ποιος εισπράττει, τι και πόσο.

του Γιάννη Βερμισσώ

Το εισόδημα, οι εισπράξεις, η αμοιβή της εργασίας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή παραμένει ακόμα πεδίο ¨αχανές”, το οποίο ολοένα και περισσότερες απόψεις έρχονται εσχάτως να αναδείξουν. Μιλώντας ακόμα και με εκπροσώπους ασφαλιστικών εταιρειών, διαπιστώνουμε ότι η αμοιβή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή χρήζει επαναπροσέγγισης με στόχο την περισσότερη διαφάνεια, τη μεγαλύτερη ευκρίνεια. Ναι πράγματι, τονίζουν οι άνθρωποι της αγοράς πώς υπάρχουν τόσες “γκρίζες ζώνες” που δημιουργούν προβλήματα, και πιθανό να δημιουργούν και πλάνη στους καταναλωτές για το ποιος εισπράττει, τι και πόσο. Όμως το ζητούμενο δεν είναι να προσδιοριστεί με ακρίβεια η κατανομή των προμηθειών, των καθαρών και των ακαθάριστων, και των δικαιωμάτων συμβολαίου και όλων των άλλων συναφών. Το μείζον του θέματος είναι να αμοίβεται σωστά με διαφάνεια και σε ικανοποιητικό – αντικειμενικά – βαθμό αυτός που πουλάει, αναπτύσσει, εξηγεί, και υποστηρίζει τα ασφαλιστικά προγράμματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η διαφάνεια αλλά και η επί της ουσίας αμοιβή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Μάλιστα ένας CEO μεγάλης πολυεθνικής ασφαλιστικής εταιρείας είχε δημοσίως πει ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, οι συνεργάτες πρέπει να αμοίβονται με υψηλά ποσοστά και εκτίμησε ότι αυτό είναι και το σωστό. Και σε μια 2η εκδοχή, επίσης επικεφαλής εταιρείας είχε – κατά τις πληροφορίες του insuranceea- θέσει το θέμα και σε συνάντηση των εταιρειών στην ΕΑΕΕ. Μαζί, με άλλα στοιχεία που έχουμε συλλέξει πιστεύουμε ότι έρχεται η ώρα που το θέμα της προμήθειας, της αμοιβής θα ανοίξει και θα ξεκαθαρίσει με τρόπο τέτοιο που θα επιτρέψει στην αγορά να κινηθεί μπροστά. Διαφορετικά η πολυπόθητη ανάπτυξη θα δυσκολευθεί να έλθει, όταν το δυναμικό των πωλήσεων αναζητά διεξόδους διάσωσης και επιβίωσης.

ΥΓ: Είναι θέμα προσέγγισης και πολιτικής.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics