Η αναμονή ενός θαύματος

του Γιάννη Βερμισσώ


Κάποιες φορές όταν θεωρούμε ότι τα πράγματα έχουν φθάσει σέ οριακό σημείο και δεν πάνε άλλο παρά πέρα, τότε η αναμονή της μεταβολής τους αποκτά εικόνα μικρού θαύματος. Μιλώντας με στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς εισπράττεις αυτή την αδημονία για εκκίνηση νέων διαδικασιών, να ξεκολλήσει ο κλάδος να φύγει από το τέλμα και να εισέλθει σε νέα πορεία.
Η αλλαγή αυτή θα είναι συγκλονιστική στην έως σήμερα νωχελική πορεία. Θα μοιάζει με θαύμα μετά από μια καρά πορεία αναμονής και παραμονής σε ένα γνωστό πεδίο εργασιών. Όμως ακόμα και να ξεκινήσουν νέα πράγματα ο προβληματισμός της αγοράς εστιάζει στην οικονομία.
Εκεί βρίσκεται ο πυρήνας των εξελίξεων και εκεί πρέπει να επέλθει μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή ακόμα και να ληφθούν αποφάσεις για την ιδιωτική ασφάλιση εάν δεν τρέξει συνολικά η οικονομία και δεν απελευθερωθούν οι δυνάμεις των επιχειρήσεων και των καταναλωτών τότε, οποιαδήποτε πόρτα και να ανοίξει στον κλάδο η πορεία θα είναι και πάλι μικρή.
Συνεπώς οι υπεύθυνοι της κυβέρνησης μέσα από την συνεργασία με τους φορείς της αγοράς καλούνται να λαμβάνουν μέτρα σφαιρικής προόδου της αγοράς και όχι αποσπασματικά τα οποία είναι πεπερασμένης αποδοτικότητας.
Η πρόοδος δεν μπορεί να έχει ασταθή χαρακτηριστικά ανισοβαρώς κατανεμημένα. Και ως γνωστόν μπορεί να μοιάζουν οι αλλαγές με μικρά θαύματα, όμως θαύματα δε γίνονται. Απαιτείται λοιπόν συλλογική σκέψη και ενέργειες για την κοινωνία και την οικονομία.
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics