Η αναμονή των νέων συνθηκών

Ο στόχος επιτεύχθηκε και η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται στο προσκήνιο κάποιων εξελίξεων οι οποίες ακόμη δεν έχουν καθοριστεί.
Βέβαια το καλάθι των αρμοδίων του κλάδου είναι ακόμη μικρό. Συνομιλώντας με αυτούς το insurance-eea, διαπιστώνεται το νεφέλωμα που επικρατεί σχετικά με το τι πρέπει να γίνει και το πώς πρέπει να γίνει. Έως σήμερα, χάθηκε χρόνος στην προσπάθεια να πειστούν οι πολιτικοί για τον κλάδο.
Έτσι και δεν υπήρξε περιθώριο να έχει στρωθεί μια κατάσταση. Όμως μαθαίνουμε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη σκέψεις που επιχειρείται τώρα; να περάσουν σε χαρτί και να ξεκινήσει μια καλύτερη ημέρα. Καλά έως εδώ. Αυτό αφορά το μέλλον. Με το παρόν τι γίνεται; Διαφαίνονται ανακατατάξεις.
Και ακούγονται μεταβολές. Ταυτόχρονα η συνέχιση της εργασίας απαιτεί περισσότερη και εντατικότερη -πιο οργανωμένη εργασία- καθώς οι απαιτήσεις, το χαρτοβασίλειο και όλα τα γύρω καθιστούν την εργασία δυσκολότερη για τους επαγγελματίες.
Συνεπώς το παρόν είναι αυτό που χρειάζεται διαχείριση αναμένοντας την νέα ελπιδοφόρο εποχή που όταν θα έλθει θα απαιτεί και αυτή νέα πράγματα. Τώρα η ανάγκη εστιάζει στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας η οποία θα διαρκέσει πολύ.
Τα άλλα για τη συνέχεια..
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics