Η ανερχόμενη τηλε-εκπαίδευση κάθε επιπέδου και διδακτικού υλικού

Του Γιάννη Βερμισσώ

Η τηλε-εποχή ξεκίνησε με αφορμή την πανδημία. Έγινε μια βίαιη αλλά όπως αποδείχθηκε αποτελεσματική πρεμιέρα σε αυτή τη διαδικασία της  εξ αποστάσεως  «παροχής-απολαβής»  στοιχείων, υπηρεσιών, εκπαίδευσης,  και οτιδήποτε άλλο διαπιστώθηκε αυτό το διάστημα ότι μπορεί να  γίνει αποτελεσματικά από το  διαδίκτυο.

Οι βάσεις τέθηκαν και τώρα έπεται η μεγάλη συναρπαστική συνέχεια.

Ας ξεκινήσουμε από το σημαντικότατο θέμα της εκπαίδευσης. Όλα δείχνουν ότι περνά σε μια νέα φάση. Έγινε εμφανές ότι εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι μπορούν και εξ αποστάσεως να κατακτήσουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Τι σηματοδοτεί αυτό; Ότι πολλοί μπορούν να επιχειρήσουν να ασκήσουν το επάγγελμα, να επιτελέσουν το έργο τους,  με αυτό τον τρόπο. Ίσως και πιο αποτελεσματικά, κάποιες φορές αφού η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπει και περισσότερα άτομα να παρακολουθούν από όσα χωρά η τάξη, επιτρέπει και τα «ιδιαίτερα», και ίσως καλλιεργεί και περισσότερη συνείδηση, υπευθυνότητα,  στον εκπαιδευόμενο.  Μπορεί να τους παρέχει και άλλα πλεονεκτήματα σε επίπεδο παρακολούθησης.

Επειδή όμως η εκπαίδευση δε μπορεί να γίνεται με τυχαία εργαλεία, σημασία έχει όλοι όσοι επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν όλα τα «εργαλεία» που σήμερα η τεχνολογία παρέχει.

Να γίνει κατανοητό ότι δεν αρκεί το αράδιασμα γνώσεων, ούτε οι εύκολες, γρήγορες και διεκπεραιωτικές διαδικασίες. Αυτή τη μορφή μπορεί να έχουν οι συνοπτικές ενημερώσεις, οι οριζόντιες προσεγγίσεις, και οι πληροφοριακού χαρακτήρα προσπάθειες.

Η σε βάθος γνώση, η «βαριά» εκπαίδευση θέλει την δική της συστηματική, δομημένη, με πρόγραμμα προσπάθεια. Αυτή είναι που θέλει και εργαλεία που μεταφέρουν τον εκπαιδευόμενο πραγματικά στην αίθουσα διδασκαλίας όπου:  μπορεί να απαντά στον διδάσκοντά, να γράφει στον πίνακα, να περνά γραπτές εξετάσεις, να ελέγχεται και να παρακολουθεί όχι εικονικά αλλά πραγματικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι ένα νέο μοντέλο που σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει επιτευχθεί και λειτουργεί. Τώρα περνά και στις άλλες βαθμίδες και  ίσως να είναι η αρχή για το πέρασμα στο παρελθόν πολλών «δεδομένων» που ίσως εθιμικά να υπάρχουν αλλά λειτουργικά έχουν ξεπεραστεί και αποτελούν σκόπελο όσο συνεχίζουν και υπάρχουν.

Καλή αρχή για την εκπαίδευση κάθε επιπέδου και  κάθε διδακτικού υλικού.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics