Οι αποζημιώσεις από το «Εγγυητικό» για τους κατόχους συμβολαίων ασφάλισης ζωής της International Life

Ολοκληρώθηκε η διαβίβαση, προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, των απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που αναγνωρίζονται από την εκκαθάριση της International Life A.E.A.Z..Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Εγγυητικού την 1η Αυγούστου 2019 “για την καταβολή της αποζημίωσης έναντι των απαιτήσεων από ασφάλιση, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής θα προχωρήσει σε πιστοποίηση του δικαιούχου που έχει οριστεί από την εκκαθάριση της International Life A.E.A.Z..

Η διαδικασία πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής (www.pligf.gr). Σε ειδικό μηχανισμό οι δικαιούχοι θα καταχωρούν τον αριθμό συμβολαίου και τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, που έχει ορίσει η εκκαθάριση στην Κατάσταση Δικαιούχων από Ασφάλιση, για να ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν, προκειμένου να πιστοποιηθούν και να δρομολογηθεί η καταβολή της αποζημίωσης. Σημειώνεται ότι, το ποσό της αποζημίωσης υπολογίστηκε από την εκκαθάριση και προσδιορίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3867/2010”.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής:

  • μέσω του site www.pligf.gr μέσω email: [email protected]
  • μέσω τηλεφώνου στο 210 – 320 3428 (10:00 – 12:00)
  • μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής Ελ. Βενιζέλου 21 (πρώην Πανεπιστημίου) Τράπεζα της Ελλάδος Τ.Κ. 102 50, Αθήνα

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics