Οι ασφαλιστές ενημερώνουν για την ασφαλή οδήγηση

Μεγάλο ζήτημα εγείρεται σε παγκόσμιο επίπεδο για τις προβλέψεις της ασφαλιστικής βιομηχανίας σχετικά με την απόσπαση της προσοχής την ώρα της οδήγησης (ενασχόληση με το κινητό, το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου, φαγητό, κάπνισμα, συνομιλία με συνεπιβάτες).

Πολλοί οδηγοί δεν αντιλαμβάνονται καν τις στιγμές που κάτι/κάποιος αποσπά την προσοχή τους κατά την οδήγηση.

Για παράδειγμα το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Ασφάλειας Αυτοκινητοδρόμων στον Καναδά ορίζει την αποσπασματική οδήγηση ως: «κάθε δραστηριότητα που μπορεί να εκτρέψει την προσοχή από το πρωταρχικό καθήκον της οδήγησης.»

Ενώ το μέλλον – και όχι πολύ μακριά από σήμερα – θα φέρει οχήματα με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση των κινδύνων και κατά συνέπεια των ατυχημάτων, το ζήτημα και η λύση του παραμένουν στο παρόν!

Τα στατιστικά στοιχεία φανερώνουν ότι η επιβολή προστίμων και η απειλή απώλειας κάλυψης δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για αυτού του τύπου την οδήγηση.

Αν η απόσπαση προσοχής στην οδήγηση μπορεί να επιφέρει παραβάσεις και να προκαλέσει θάνατο, τραυματισμούς, υλικές ζημιές, όπως η οδήγηση με μειωμένη αντίληψη γιατί δεν συναντά την ίδια τιμωρία;

Σχετική έρευνα στον Καναδά αποκαλύπτει ότι το 30% των οδηγών ηλικίας κάτω των 34 ετών υποστηρίζουν ότι η αποστολή μηνυμάτων δεν επηρεάζει την οδηγική ικανότητα.

Αυτό αποδεικνύει την έλλειψη συνειδητοποίησης για το τι μπορεί να συμβεί και το πώς εν δυνάμει θα επηρεάσει τη ζωή τους και τις ζωές των άλλων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ασφαλιστές να ενημερώνουν και να  εκπαιδεύουν τους πελάτες τους σχετικά με τον αντίκτυπο της απόσπασης προσοχής στην οδήγηση.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics