Οι ασφαλιστές προ αποφάσεων στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων

Του Γιάννη Βερμισσώ

Και πάλι μια κρίση. Ξαφνική, άγνωστη και χρειάζεται διαχείριση. Τι διαχείριση; Αυτή που τώρα καθημερινά με την τακτική του «βλέποντας και κάνοντας» καταρτίζεται διότι είναι γεγονός ότι πρώτη φορά αντιμετωπίζεται φαινόμενο ανάλογο του κορονοϊού.

Η ασφαλιστική αγορά-οι εταιρείες- σαφώς και μπορεί να βοηθήσει.

Όχι μόνο με τον γνωστό της ρόλο την παροχή αποζημιώσεων. Αλλά  και με διάφορους άλλους τρόπους.

Για παράδειγμα οι εταιρείες μπορούν να διευκολύνουν τις διαδικασίες πληρωμών, ώστε να μην υπάρξουν απρόοπτα με ακυρώσεις συμβολαίων. Και θα ήταν ολέθριο μέσα σε μια τέτοια κρίση να υπάρξουν εξ΄ αιτίας αυτής ακυρώσεις συμβολαίων.

Όμως, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν και σε άλλες καταστάσεις.

Στις περιπτώσεις –πόσες μπορεί στατιστικά να ανακύψουν;-  συμβολαίων Υγείας να συνδράμουν σε ασφαλισμένους τους που λόγω κορονοϊού πληγούν.

Επίσης θα ήταν δυνατή και η στήριξη των επιχειρήσεων που δε θα λειτουργήσουν. Θα ήταν ίσως εφικτό να επεκταθούν και με δράσεις κοινωνικής ευθύνης και με καμπάνιες για τους ασφαλισμένους του.

Όπως έγιναν καμπάνιες για τον υγιεινό τρόπο ζωής και συνέδεαν τα ασφαλιστήρια Υγείας με την φυσική κατάσταση έτσι θα μπορούσαν να γίνουν και καμπάνιες ενημέρωσης για την σημασία της προστασίας και της καθημερινής υγιεινής. Οι ιδέες πολλές. Και η δυνατότητα να τις υποστηρίξει η ασφαλιστική αγορά, είναι μεγάλη.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics