Οι ασφαλιστικές αντιμετωπίζουν την πτώση της παραγωγής

του Γιάννη Βερμισσώ

Σε νέες διαδικασίες εισέρχονται οι ασφαλιστικές εταιρείες μετά από την επιτυχή διαχείριση των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας. Τώρα, το σύνολο των εταιρειών δίνει βάρος στο σημαντικό θέμα της παραγωγής η οποία υπέστη καθίζηση η οποία και πρέπει να αναταχθεί. Σκέψεις, διεργασίες, προβληματισμοί, σχεδιασμοί, κάπου κοινοί, και κάπου διαφορετικοί, περιβάλλουν έντονα την ιδιωτική ασφάλιση και αφορούν την εξέλιξή της κάτω από νέες προοπτικές.

Στόχος η επόμενη ημέρα,  η οποία μπορεί από άποψη διαχείρισης και εξ΄ αποστάσεως εργασίας και επάρκειας χειρισμών να είναι διασφαλισμένη  όμως σε επίπεδο παραγωγής δείχνει να είναι αδύναμη.

Η νέα πραγματικότητα έχει απέναντί της μια νέα συμπεριφορά περιορισμού των εξόδων, μείωσης της κατανάλωσης, συστολή γενικότερης κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στους οικονομικούς δείκτες που καταγράφουν ύφεση. Οι προοπτικές αυτές δεν είναι αισιόδοξες για την ιδιωτική ασφάλιση και οι εταιρείες επί αυτών αναζητούν, τα νέα εργαλεία που θα ενισχύσουν ή θα κινητροδοτήσουν της παραγωγή τους.  Άλλες εταιρείες πιο οργανωμένα και γραφειοκρατικά και άλλες πιο καθημερινά και πιο ευέλικτα (αναλόγως το μέγεθος τους) κινούνται προς τους συνεργάτες και προς τα προϊόντα αναζητώντας εκεί την προοπτική της μελλοντικής παραγωγικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται σε συζητήσεις, και σε πληροφορίες, ή προβληματισμούς προκύπτει ότι οι συνθήκες γίνονται πιο σκληρές για το μέλλον. Το περιβάλλον όπου θα λειτουργήσει η αγορά θα γίνει πιο ανταγωνιστικό από σήμερα. Όλα προμηνύουν ένα ακόμα βήμα προς τον αυστηρό επαγγελματισμό.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics