Η ασθενική εξέλιξη στην ασφαλιστική αγορά

Του Γιάννη Βερμισσώ


Οι προσπάθειες συνεχίζονται από το σύνολο όσων ασχολούνται με την ιδιωτική ασφάλιση. Εστιάζουν στον εκσυγχρονισμό, την ανανέωση, την υιοθέτηση νέων μεθόδων, τη χρήση νέων τεχνολογιών.  Πάει καιρός που γίνονται όλα αυτά, τα οποία έχουν πράγματι φέρει ένα άλλο «αέρα» στην αγορά και σαφώς η ιδιωτική ασφάλιση με τους ανθρώπους της και τα νομικά πρόσωπα δεν είναι όπως παλιά. Κάποιες εταιρείες προχωρούν, κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν.

Στο πλαίσιο αυτό  ανά περίπτωση-εξατομικευμένη- υπάρχει άνοδος, αλλού απλή πρόοδος, κάπου στασιμότητα και σαφώς δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που καταγράφεται υποχώρηση . Άρα πρόοδος υπάρχει η οποία όμως δεν αφορά όλους. Και στασιμότητα υπάρχει που επίσης δεν αφορά όλους. Συνεπώς η περίφημη προσμονή για άνοδο των εργασιών και εισχώρηση της ιδιωτικής ασφάλισης σε όλη της κοινωνία μήπως είναι μια συλλογική ματαιότητα που αποτελεί μόνον προσδοκία γενικευμένη.  Διότι στην ελεύθερη αγορά δε μπορεί να αναμένεται όμοια εξέλιξη σε όλους, Είναι και ο ανταγωνισμός, είναι και οι ιδιαιτερότητες, είναι πολλά.

Οι συντονισμένες προσπάθειες δεν αποδίδουν για όλους ούτε σε όλους. Όσο για την πρόοδο, αυτή καταγράφεται στα οικονομικά στοιχεία της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης. Τελικά ίσως η ελληνική ασφαλιστική αγορά να έχει ότι κάθε αγορά και να προοδεύει ανάλογα με τις δυνατότητές της.  Ίσως πάλι να χρειάζεται να αυτονομηθεί περισσότερο ο κάθε συντελεστής αντί να περιμένει την συλλογική ανάπτυξη.

ΥΓ: Μπορεί να χρειάζεται κάτι άλλο από αυτό που έως σήμερα γνωρίζουμε και εφαρμόζεται πολλά χρόνια και με την ίδια λογική

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics