Η Ατλαντική Ένωση επιθυμεί να προσλάβει Στέλεχος Κλάδου Ζωής

Η Ατλαντική Ένωση για τη στελέχωση τμήματος Ασφαλίσεων Ζωής και Ομαδικών ζητά να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο.

Περιγραφή θέσης

 • Underwriting Ομαδικών  συμβολαίων Ζωής
 • Τιμολόγηση και έκδοση προσφορών Ομαδικών Συμβολαίων Ζωής
 • Διαχείριση ομαδικών συμβολαίων (έκδοση , εγκατάσταση, διαχείριση συμβολαίων, έκδοση ασφαλίστρων)
 • Εκτέλεση περιοδικών εργασιών σχετικά με τις ατομικές ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας
 • Επικοινωνία με συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και απευθείας πελάτες
 • Reporting στατιστικών στοιχείων (εκδόσεις, αποζημιώσεις, αντασφάλειες)
 • Εκτέλεση μελετών στο σύνολο του χαρτοφυλακίου και της δραστηριότητας του Κλάδου
 • Συνεργασία με τμήμα Μηχανογράφησης και Αναλογιστική Υπηρεσία

Προοπτικές

Εξέλιξη ως στέλεχος του Κλάδου Ζωής μέσα από την εμπλοκή του σε ευρύτερα projects και εργασίες όπως αποζημιώσεις, medical underwriting και διαχείριση ατομικών συμβολαίων.

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση excel, word, outlook, powerpoint, access
 • Μεταπτυχιακό στην Αναλογιστική ή Στατιστική (θα συνεκτιμηθεί)
 • 1-3 χρόνια προϋπηρεσίας στον ασφαλιστικό κλάδο
 • Άριστη γνώση αγγλικών (σε γραπτή και προφορική επικοινωνία)
 • Επαγγελματικό προφίλ
 • Ευχέρεια στην κατανόηση και ανάλυση αριθμητικών δεδομένων
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Εξαιρετική προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Εργατικότητα και θέληση για μάθηση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες

Αποστολή Βιογραφικών και συνοδευτικών επιστολών, μέσω e-mail στο [email protected].

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics