Η AXA στηρίζει το «Σαρωνικό Αίγινας»

Στο πλαίσιο των ενεργειών ενίσχυσης των γραφείων πωλήσεών της, η ΑΧΑ και οι αποκλειστικοί συνεργάτες της, κ.κ. Περικλής Φαραό (Agency Manager), Μιχαήλ Γαλάρης (Unit Manager) και Απόστολος Μπακομήτρος (Ασφαλιστικός Σύμβουλος), ενίσχυσαν οικονομικά την πολλ

Στο πλαίσιο των ενεργειών ενίσχυσης των γραφείων πωλήσεών της, η ΑΧΑ και οι αποκλειστικοί συνεργάτες της, κ.κ. Περικλής Φαραό (Agency Manager), Μιχαήλ Γαλάρης (Unit Manager) και Απόστολος Μπακομήτρος (Ασφαλιστικός Σύμβουλος), ενίσχυσαν οικονομικά την πολλά υποσχόμενη ομάδα νέων αθλητών μπάσκετ, «Σαρωνικός Αίγινας».

Με την ενέργεια αυτή, οι συνεργάτες της ΑΧΑ επισφράγισαν την εμπιστοσύνη τους στους παράγοντες της ομάδας. Παράλληλα, δήλωσαν στα μέλη του Συλλόγου ότι είναι δίπλα τους για να ανταποκριθούν σε κάθε ανάγκη τους και να τους βοηθήσουν να ζουν πιο προστατευμένοι σε κάθε στάδιο της ζωής τους, μέσα από τα ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας, συνταξιοδότησης και εξασφάλισης περιουσίας της ΑΧΑ.

Δέσμευση της ομάδας πωλήσεων της ΑΧΑ είναι να αποδεικνύει καθημερινά την αξιοπιστία της, λέγοντας στους ασφαλισμένους της αυτά που κάνει και κάνοντας αυτά που λέει, να ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους προσδοκίες και να βρίσκεται συνεχώς δίπλα τους, πράττοντας το μέγιστο, ώστε να είναι αντάξιοι της εμπιστοσύνης τους.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics