Η ΔΕΙΑ στην… ασφαλιστική διαμεσολάβηση

του Γιάννη Βερμισσώ

Πάει καιρός τώρα που η ΔΕΙΑ βρίσκεται κοντά στην διαμεσολάβηση. Και επισκέψεις σε γραφεία ασφαλιστικά πραγματοποίησε, και συναντήσεις διαδικτυακές είχε, και τηλεφωνικές επαφές και συνεννοήσεις έγιναν. Όλα στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας στο θέμα της σωστής ενημέρωσης του καταναλωτή και των όλων άλλων υποχρεώσεων που η νομοθεσία έχει ορίσει και επιβάλλεται να ακολουθεί ο κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, το κάθε γραφείο…

Πράγματι οι υποχρεώσεις πολλές, και το νομοθετικό πλέγμα ισχυρό και διαρκώς εντεινόμενο, οπότε και η ενημέρωση για την ορθή εφαρμογή όλων όσων επιβάλλονται σημαντική.  Και οι επαφές της εποπτείας ουσιαστικές, και η συμβολή της σημαντική. Σε κλίμα αγαστής συνεργασίας και φιλικής διάθεσης.

Όλα για τον πολίτη-καταναλωτή και την ενημέρωσή του από τους επαγγελματίες. Δουλειά σοβαρή και “βαριά” που δεν αφήνει περιθώρια για αστοχίες. Οι συνέπειες έως και ολέθριες.

Πράγματι χρειάζεται να υπάρχει ενημέρωση, την οποία και επιβλέπει και υποστηρίζει η ΔΕΙΑ.

Η προσπάθεια εμφανής και η πρόθεση διακριτή.

Διαπιστώνουμε όμως ότι όλα εστιάζουν στην ευθύνη που αναλογεί και την συνέπεια που πρέπει να επιδεικνύει ο κάθε επαγγελματίας ώστε να είναι σωστός.

Για την ευθύνη όμως και την συνέπεια του περιβάλλοντος χώρου ποιος είναι ο αρμόδιος; Και ποιος φροντίζει να υπάρχουν οι σωστές συνθήκες στις οποίες οι επαγγελματίες θα λειτουργήσουν.

Για το περιβάλλον λειτουργίας της αγοράς, τους κανόνες, την ορθότητα, την διασφάλιση των ίσων όρων,  ποιος θα ασχοληθεί και με ποιόν τρόπο θα παρέμβει;

Διότι μέχρι σήμερα δημιουργούνται ολοένα και περισσότερες υποχρεώσεις στους επαγγελματίες της αγοράς όταν το περιβάλλον αφήνεται στην κατά βούληση λειτουργία και χωρίς να διασφαλίζεται ότι πράγματι τηρούνται τα προβλεπόμενα.

Εύκολες και αποδεκτές οι συστάσεις. Όμως χρειάζεται και περιβάλλον….

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics