Η ΔΕΙΑ να δώσει άμεσα στήριγμα στην αγορά

του Γιάννη Βερμισσώ

Οι χρονικές παρατάσεις στην αποπληρωμή συμβολαίων, και ειδικά του αυτοκινήτου, καθώς και η λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών εν μέσω διεθνών κλυδωνισμών είναι δύο θέματα επί των οποίων η εποπτική αρχή καλείται να σταθεί με προσοχή και να λάβει πιθανόν και αποφάσεις.

Αρχικώς με την παράταση της αποπληρωμής ασφαλίστρων: οι συνθήκες που το επιβάλλουν, είναι κρίσιμες και ρευστές. Η απόφαση παρατάσεως θα διευκολύνει όχι μόνο αυτούς που δε μπορούν να το πράξουν -για διάφορους λόγους- αλλά το όλο σύστημα διενέργειας αυτών των συναλλαγών.

Χρειάζεται να βοηθηθούν όλοι. Και οι πολίτες και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που βρίσκονται μεταξύ εταιρειών και πολιτών και μεσολαβούν για την ασφάλιση. Ομοίως λόγω έκτακτων συνθηκών από την κυβέρνηση  ελήφθη σειρά αποφάσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η οικονομία και η κοινωνία γιατί η Εποπτεία η ΔΕΙΑ η ΤτΕ  να μην κινηθεί προς αντίστοιχη κατεύθυνση στήριξης -προσωρινής- της ασφαλιστικής αγοράς;

Η πιθανή ανησυχία του επόπτη ότι οι πολίτες και η αγορά προσαρμόστηκαν στην άμεση πληρωμή ασφαλίστρων και ότι μπορεί η όποια σημερινή έκτακτη παράταση να προκαλέσει επιστροφές σε παλιές συνθήκες δεν ευσταθεί. Η παράταση δίδεται για συγκεκριμένους λόγους και θα αναιρεθεί πάλι όταν κριθεί σκόπιμο.

Εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα της παροχής στοιχείων από τις εταιρείες προς την εποπτεία. Γιατί εν μέσω κρίσης και προβλημάτων τόση γραφειοκρατία; Οι εργαζόμενοι με τα άλλα μέτρα της κυβέρνησης μένουν μακριά από τις εταιρείες. Γιατί να υποβάλλεται το σύστημα εταιρείες και προσωπικό σε ένα αγώνα δρόμου. Τι αλλάζει στην εικόνα μιας εταιρείας μέσα σε 1 μήνα και τι θα συμβεί εάν διαπιστωθεί η αλλαγή αυτή στις 2 ή στις 3 εβδομάδες.

Σε αυτό το λιτό περίγραμμα, σήμερα η ιδιωτική ασφάλιση πάσχει.

Και η εποπτεία οφείλει να συντελέσει στην βελτίωση των συνθηκών, στην παροχή οξυγόνου και όχι στον στραγγαλισμό. Και οι εταιρείες οφείλουν να ενεργοποιηθούν συλλογικά και ατομικά. Οι έκτακτες συνθήκες επιβάλλουν έκτακτα μέτρα. Όσο πιο γρήγορα ληφθούν ακόμα και σε ψυχολογικό επίπεδο θα παίξουν ρόλο. Η καθυστέρηση επιβαρύνει.

Ας γίνει μια αρχή, ένα βήμα εντός κανόνων αλλά και με μικρό αυτοσχεδιασμό…

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics