Η Δύναμις επιβραβεύει την παράλληλη ασφάλιση κατοικίας και οχήματος

Μετά την εισαγωγή του Dynamis Home Plus, ενός από τα πλέον ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης κατοικίας στην αγορά, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική επανέρχεται και συνδυάζει την ασφάλιση κατοικίας DynamisHome, με την ασφάλιση του οχήματος MyDynamis, ανταποδίδοντας

Μετά την εισαγωγή του Dynamis Home Plus, ενός από τα πλέον ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης κατοικίας στην αγορά, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική επανέρχεται και συνδυάζει την ασφάλιση κατοικίας DynamisHome, με την ασφάλιση του οχήματος MyDynamis, ανταποδίδοντας στους πελάτες που ασφαλίζουν παράλληλα την κατοικία τους και το όχημά τους 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα του οχήματός τους.

Η λογική του ιδιαίτερα προσιτού κόστους, της ευελιξίας στην επιλογή καλύψεων και των διευρυμένων παροχών και υπηρεσιών για τον ασφαλιζόμενο, συνθέτουν τα προγράμματα Dynamis Home και MyDynamis, που είναι σχεδιασμένα βάσει των απαιτήσεων και των δεδομένων της αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευελιξία να διαμορφώσουν το πρόγραμμα ασφάλισης της κατοικίας τους και του οχήματός τους, βάσει των πραγματικών τους αναγκών, επιλέγοντας από πληθώρα πρόσθετων καλύψεων, στα κατώτατα επίπεδα κόστους της αγοράς, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή σχέση παροχών και κόστους. 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics