Η Ε.Ε στηρίζει την «Ψηφιακή Υγεία» με €177 εκατ.

Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η Ε.Ε στη μάχη του καρκίνου: στις 09 Ιουλίου 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, στηρίζοντας με €35 εκατ. την ανάπτυξη ανάλυσης ιατρικών εικόνων για τη διάγνωση του καρκίνου βάσει της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων εργαλείων για την πρόληψη, την πρόβλεψη και τη θεραπεία των συνηθέστερων μορφών καρκίνου. Η συγκεκριμένη πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” μέσω του οποίου η Επιτροπή επενδύει συνολικά €177 εκατ. στον “ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της υγείας και της περίθαλψης”

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας,  κ. Μ. Γκαμπριέλ, προσέθεσε: “Η σημερινή επένδυση επιβεβαιώνει την ισχυρή μας στήριξη σε προηγμένες τεχνολογίες, που θα διαμορφώσουν το μέλλον του τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με τα κράτη – μέλη, πρέπει να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο, που θα εξισορροπεί τα ατομικά προβλήματα και τους περιορισμούς των συστημάτων υγείας, ενώ παράλληλα θα απελευθερώνει την καινοτομία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προς όφελος όλων των Ευρωπαίων”.

Επίσης, η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ έχει συγκαλέσει τη 2η στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου, η οποία θα συγκεντρώσει εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής τεχνολογίας, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα τεθεί σε συζήτηση ο «χάρτης πορείας», που καθορίζεται σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας και της περίθαλψης, μαζί με τη σύσταση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.

Στόχος της Επιτροπής είναι να τονίσει τη σημασία που έχει η προώθηση της ανταλλαγής δεδομένων υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο, μαζί με την προάσπιση της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics