Η Ε.Α.Δ.Ε. για την φορολόγηση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να φορολογήσει τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές με συντελεστή 35 % καταγγέλει η Ε.Α.Δ.Ε. με ανακοίνωσή της.

Την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να φορολογήσει τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές με συντελεστή 35% καταγγέλει η Ε.Α.Δ.Ε. με ανακοίνωσή της.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics