Η εκπαίδευση θα αλλάξει ριζικά την ιδιωτική ασφάλιση

Του Γιάννη Βερμισσώ

Οι πωλήσεις ασφαλιστικών συμβολαίων αποτελούν ένα μεγάλο ζητούμενο για όλους όσοι συμμετέχουν στην ιδιωτική ασφάλιση. Εταιρείες και διαμεσολαβητές συντεταγμένα, επιδιώκουν την ανάπτυξη της αγοράς μέσα από την προώθηση ασφαλιστικών προγραμμάτων τα οπoία θα φθάσουν σε κάθε σπίτι και σε κάθε επιχείρηση. Τελικά είναι εύκολο αυτό;

Μπορεί να αναπτυχθούν οι πωλήσεις ως έχει σήμερα η κατάσταση ή μήπως χρειάζεται να αναπτυχθεί και ασφαλιστική συνείδηση κάτω από άλλες διαδικασίες και προσπάθειες. Εν ολίγοις, μπορεί να πουληθούν συμβόλαια χωρίς προϋπάρχουσα κουλτούρα ασφαλιστική ή με την πώλησή τους σταδιακά διαμορφώνεται συνείδηση και εκπαιδεύονται οι πολίτες.

Το ερώτημα είναι κρίσιμο και η απάντησή του αποτελεί «κλειδί» για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης. Εάν βέβαια κρατήσουμε έναν μεσαίο δρόμο τότε θα λέγαμε ότι χρειάζονται και τα δύο. Και ενίσχυση της διαδικασίας πώλησης και καλλιέργεια με άλλες μεθόδους, της ενημέρωσης των πολιτών για την ιδιωτική ασφάλιση. Η βάση και στις δύο περιπτώσεις είναι κοινή και βρίσκεται στην εκπαίδευση.

Η ενίσχυση του τομέα της εκπαίδευσης θα αλλάξει και το υφιστάμενο γενικό προφίλ της διαδικασίας πώλησης που τείνει να λάβει ενιαία μορφή στην αγορά. Θα συμβάλλει και στη  διαμόρφωση νέων εντυπώσεων για την αγορά και τα προϊόντα της. Απαραίτητο στοιχείο να αποκτηθεί και η αντίληψη της δια βίου εκπαίδευσης προκειμένου οι συμμετέχοντες σε αυτή να διεκδικούν ολοένα και περισσότερη γνώση.

Έτσι θα αλλάξει η ιδιωτική ασφάλιση…ριζικά!

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics