Οι Έλληνες (ονόματα) ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές με πιστοποίηση EFICERT

Δείτε εδώ τα ονόματα των Ελλήνων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών – επιτυχόντων των εξετάσεων για τον τίτλο “European Insurance Intermediary”, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού Οργανισμού Πιστοποιήσεων.

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics