Η ελπίδα για την οικονομική και κοινωνική συνέχεια

Η ελπίδα παραμένει άσβεστη, ότι ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον βρίσκεται μπροστά μας. Η ανησυχία επίσης για το πώς θα επιτευχθεί αυτό , το μέλλον, είναι εξίσου ζωηρή. Οι λαοί, οι άνθρωποι, οι κυβερνήσεις, γνωρίζουν πως οι συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς και οι εξαρτήσεις σε οικονομικό και συναλλακτικό επίπεδο δεν επιτρέπουν μεμονωμένες διαφορετικές πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό η κρίση του covid19  είναι μια παγκόσμια κρίση και δεν άφησε κανένα αλώβητο. Η εξέλιξη των πραγμάτων όπως αποδείχθηκε είναι μια παγκόσμια υπόθεση. Η έως τώρα στατιστική εμπειρία δείχνει να υπάρχει διαφοροποίηση μόνον στο ποιους και γιατί έπληξε περισσότερο ή λιγότερο από άλλους. Η μελλοντική θωράκιση μοιάζει ακόμα ασταθής και πειραματική. Ωστόσο οι λαοί προχωρούν.  Και η απειλή άγνωστη, ασαφής και αδιόρατη. Οι όποιες προβλέψεις είναι δύσκολες. Αντίθετα οι όποιες κινήσεις ετοιμότητας, συσπείρωσης,ανάπτυξης, και φυσικά οι προτάσεις για λύσεις έστω και αν μοιάζουν ουτοπικές αποτελούν το μόνο βέβαιο όπλο στην αβεβαιότητα της καθημερινότητας. Η ελπίδα παραμένει ζωντανή και η αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλύτερα ισχυρή.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics