Η επαναπιστοποίηση του 2020 απαραίτητη για την ανανέωση της άδειας

Στην γνωστή υποχρέωση να συμπληρώσουν τις ώρες εκπαίδευσής τους για το 2020 καλούνται να συμμορφωθούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές προκειμένου να ανανεώσουν στη συνέχεια την άδεια επαγγέλματος.

Ως γνωστόν στο τρέχον έτος δόθηκε παράταση έως τις 30 Ιουνίου σε όσους χρειάζονταν να συμπληρώσουν  τις ώρες που τους έλειπαν και αφορούσαν έως και το τέλος του 2019.

Συνεπώς τώρα μένει η υποχρέωση να συμπληρωθούν οι ώρες του 2020. Σε αυτή την κατεύθυνση παρακολούθησης των 15 ωρών συνολικά και στους τρείς τομείς επανεκπαίδευσης οφείλουν να μεριμνήσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.

Ακολούθως με αυτή την βεβαίωση θα μπορούν –καθώς είναι απαραίτητο- να ανανεώσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics