Η επάνοδος του bancassurance

Του Γιάννη Βερμισσώ

Αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον των τραπεζών για τον τομέα των ασφαλειών. Το στελεχιακό δυναμικό των τραπεζικών ιδρυμάτων αναπτύσσει ασφαλιστική δραστηριότητα καθώς δίνει βάρος στο  μελλοντικά υποσχόμενο πεδίο εργασιών που αναμένεται να παρουσιάσει η ιδιωτική ασφάλιση μέσα από πολλά προϊόντα και υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο καταναλωτής.

Στο πλαίσιο αυτό σαφώς συχνότερα από το παρελθόν οι πελάτες των τραπεζών βρίσκονται αντιμέτωποι με μια «ασφαλιστική πρόταση» που γίνεται στο πλαίσιο της εισόδου τους σε κάποιο κατάστημα τράπεζας για συναλλαγή. Αυτό καταγράφουν οι πληροφορίες του insurance-eea με στοιχεία από όλη τη χώρα που δείχνουν ότι σαφώς θα πρέπει η εποπτεία (ΔΕΙΑ) να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην κατάσταση που διαμορφώνεται.

Τα κυρίαρχα προϊόντα στις τραπεζικές προτάσεις είναι τα Συνταξιοδοτικά. Εκεί δίδεται βάρος καθώς η «αποταμίευση» αποτελεί προσφιλές πεδίο εργασιών για τις τράπεζες. Ακολουθούν οι  ασφαλιστικές προτάσεις «Υγείας» σε όλο το εύρος τους και μετά έρχονται τα πιο «ελαφριά» προϊόντα όπως η «απώλεια πορτοφολιού» και άλλα.

Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης καταναλωτής, έχει ένα «μπουκέτο» ασφαλιστικών προϊόντων σε μια τυχαία συναλλαγή στο γκισέ ή σε κάποιο γραφείο της τράπεζας.  Αυτό που παρατηρείται επίσης είναι πώς σχεδόν όλες οι τράπεζες ακολουθούν πλέον αυτή την προσέγγιση στο πελατολόγιό τους και με την πρώτη ευκαιρία προχωρούν σε ασφαλιστική πρόταση, κάτι που στο παρελθόν ήταν σπανιότερο και εστιασμένο  σε μια κυρίως τράπεζα.

Αρμόδιοι της αγοράς μιλούν για ωρίμανση του bancassurance, και όχι για αναζωπύρωση και εφιστούν την προσοχή προς κάθε κατεύθυνση για την οριοθετημένη και με κανόνες λειτουργία της αγοράς.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics