Οι Επικεφαλής των Επιτροπών του ΣΕΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ όρισε τους Επικεφαλής των Επιτροπών του Συνδέσμου για την επόμενη διετία. Συνεδριάζοντας, χθες, ως σώμα συζήτησε, επίσης, ζητήματα στρατηγικής, καθώς και τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης.

Ειδικότερα, βάσει σχετικής απόφασης Υπεύθυνη της Επιτροπής Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας ανέλαβε η κ. Αλίκη Βιτάλη, Υπεύθυνη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων η κ. Ηλέκτρα Αποστολοπούλου, Υπεύθυνη της Επιτροπής Εκδηλώσεων η κ. Βασιλική Δράκου, ενώ Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Συνδέσμου ανέλαβε ο κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου.

Στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης, το Δ.Σ. του ΣΕΜΑ αποφάσισε τη θέση του παραιτηθέντος από τη διοίκηση του φορέα κ. Φίλιππου Μυτιληναίου να καλύψει η πρώτη επιλαχούσα στις τελευταίες αρχαιρεσίες του Σωματείου, κ. Αλίκη Βιτάλη.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics