Η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση ασφαλισμένων κερδίζει έδαφος στην ιδιωτική ασφάλιση

Αυξάνεται ο αριθμός των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι μια διαδικασία η οποία επιδιώχθηκε από την ιδιωτική ασφάλιση τα τελευταία χρόνια και δείχνει να εξελίσσεται με επιτυχία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε διεθνές επίπεδο πολλαπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που επικοινωνούν διαδικτυακά με τις εταιρείες τους και προφανώς εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο. Από έρευνα της εταιρείας ACORD που διεξήχθη βασιζόμενη σε 130 ασφαλιστικές εταιρείες διεθνώς προκύπτει ότι οι καταναλωτές που επικοινωνούν ιντερνετικά με τις ασφαλιστικές τους ανέρχονται στους 8 στους 10 στη Βόρειο Αμερική, στη Λατινική Αμερική είναι οι 7 στους δέκα σε Ευρώπη-Μέση Ανατολή και Αφρική ανήλθαν από 42% σε 76% και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού έφτασαν τα από 42% σε 77%. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εργασίες των εταιρειών που αφορούν την εξυπηρέτηση των πελατών τους μπορεί να γίνονται διαδικτυακά και αυτό είναι κάτι που μπορεί να προχωρήσει ακόμη περισσότερο δίνοντας ευελιξία στην ιδιωτική ασφάλιση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες από την πλευρά τους συνεχίζουν να στηρίζουν την εξέλιξη προσφέροντας ολοένα και υψηλότερες υποδομές στους συνεργάτες τους, κάτι που περνά και στους πελάτες-ασφαλισμένους.
IEB
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics