Η ιδιωτική ασφάλιση στο πεδίο των αποφάσεων

Μετά από τις εκλογές, άνεμος αισιοδοξίας διαπέρασε τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. Η γενική αίσθηση είναι ότι γυρίζει σελίδα και σειρά από μεταρρυθμίσεις στο κράτος θα στηριχθούν και στον κλάδο. Αυτό το μήνυμα έχει περάσει και φυσικά έγινε με ενθουσιασμό αποδεκτό.

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν συναντήσεις, εκπροσώπων του κλάδου με κυβερνητικούς παράγοντες, έγιναν δηλώσεις διάσπαρτες που έδειξαν ότι υπάρχει διάθεση, και σχεδιασμός,  στον οποίο η ιδιωτική ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί στη διαδικασία των επερχόμενων αλλαγών στη λειτουργία και τον ρόλο, και στις νέες δομές, που θα υποστηρίξουν τη διαφορετική αντίληψη και λειτουργία του κράτους.

Απομένει τώρα να περάσει στις αποφάσεις και στην πράξη αυτή η κάποια νέα αντίληψη. Οι θεσμικά αρμόδιοι της ιδιωτικής ασφάλισης ανυπομονούν και παρά το γεγονός ότι δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους, είναι συγκρατημένοι στις τοποθετήσεις τους καθώς αναμένουν να δουν το πράσινο φως και να κληθούν να παρουσιάσουν την ιδιωτική ασφάλιση πιο επίσημα, τεχνοκρατικά και με μελέτες που υπάρχουν αλλά ίσως και να μην επαρκούν για να στηρίξουν ένα νέο, διαφορετικό και μεγάλο βήμα.

Είναι προφανές ότι ο κλάδος ισορροπεί σε μια νέα συνθήκη. Όμως δεν έχει περάσει ακόμα στο πεδίο των αποφάσεων, αυτών, που σηματοδοτούν την ουσιαστική εκκίνηση και θα αλλάξουν τα δεδομένα. Όμως, έως εκείνη την στιγμή, επειδή χρειάζεται χρόνος, η αναμονή, θα πρέπει να είναι δημιουργική… προς όφελος όλων όσοι συντελούν στην πρόοδο της ιδιωτικής ασφάλισης.

 

Υ.Γ: Η συλλογικότητα είναι το κυρίαρχο συστατικό της επιδιωκόμενης επιτυχίας.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics