Η Interamerican φιλοξένησε τη διεθνή συνάντηση στρατηγικής του ομίλου ACHMEA

 

Η Interamerican φιλοξένησε πρόσφατα τη διεθνή συνάντηση στρατηγικής του ομίλου ACHMEA, όπου συμμετείχαν γενικοί εκτελεστικοί διευθυντές (CEOs), διευθυντές οικονομικών υπηρεσιών (CFOs) και άλλα κορυφαία στελέχη, συμπεριλαμβανομένων των R. Konterman, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ACHMEA και επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων του ομίλου και D. Sanderse, διευθύνοντος συμβούλου του τομέα διεθνών δραστηριοτήτων και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Interamerican.

Η απόφαση να διοργανωθεί η συνάντηση στην Interamerican αντανακλά την επιτυχία της εταιρείας εντός του ομίλου ACHMEA και την επιτυχημένη ανάπτυξη με αλματώδη βήματα μιας στρατηγικής πολλαπλών διαύλων, που ενίσχυσε τη θέση της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Τα θέματα που εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια του διήμερου προγράμματος εργασιών αφορούσαν στην παγκόσμια οικονομία και στις συνεχιζόμενες διακυμάνσεις των αγορών, την προσαρμογή στις αλλαγές αυτές και την αντιμετώπιση των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών και των κοινοτήτων, εντός των οποίων λειτουργεί η  ACHMEA. Εξετάσθηκαν, επίσης, η απλοποίηση της δομής του ομίλου, με εστίαση στην επιτάχυνση της απαραίτητης εξοικονόμησης στοιχείων κόστους και με συνέχιση, παράλληλα, των επενδύσεων σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στους πελάτες, καθώς και στην τεχνολογική καινοτομία.

Η ACHMEA, μητρική εταιρεία της Interamerican, είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός όμιλος στις Κάτω Χώρες, με μερίδιο αγοράς άνω του 30% στον κλάδο Υγείας και 20,2 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, που αντιστοιχούν στο πενταπλάσιο του συνολικού όγκου της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Με δραστηριότητες σε 6 χώρες και με 19.000 εργαζόμενους, βρίσκεται στην κατηγορία πιστοληπτικής κατάταξης A- (του οίκου αξιολόγησης Standard & Poor’s), ενώ ο δείκτης φερεγγυότητάς της φθάνει στο 202% (2013).

Ο πρωταρχικός στόχος της ACHMEA είναι να εξακολουθεί να παρέχει την βέλτιστη εξυπηρέτηση στους πελάτες, με ανταγωνιστική δομή κόστους και υπεύθυνες αποδόσεις. Στόχος για όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος είναι να χρησιμοποιείται η αιχμή της τεχνολογίας – μια στρατηγική κατεύθυνση την οποία η Interamerican ακολουθεί πολύ καλά και στο πλαίσιο μάλιστα της οποίας η εταιρεία παρουσίασε σημαντικές βέλτιστες πρακτικές κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Αθήνα για τη στρατηγική του ομίλου.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics