Η υποχρέωση επαναπιστοποίησης του 2020 απαραίτητο στοιχείο για την ανανέωση της άδειας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Μικραίνουν τα χρονικά περιθώρια και οφείλουν να μεριμνήσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές για να καλύψουν την εκ του νόμου υποχρέωσή τους να συμπληρώσουν τις ώρες εκπαίδευσής τους για το 2020. Η επανεκπαίδευση είναι άκρως απαραίτητη και πρέπει να σπεύσουν να συμπληρώσουν τις ώρες οι επαγγελματίες προκειμένου να ανανεώσουν στη συνέχεια την άδεια επαγγέλματος.

Ως γνωστόν για την σχετική υποχρέωση στο τρέχον έτος είχε δοθεί λόγω εκτάκτων συνθηκών παράταση έως τις 30 Ιουνίου σε όσους χρειάζονταν να συμπληρώσουν  τις ώρες που τους έλειπαν και αφορούσαν έως και το τέλος του 2019.

Συνεπώς τώρα μένει η υποχρέωση να συμπληρωθούν οι ώρες του 2020. Σε αυτή την κατεύθυνση παρακολούθησης των 15 ωρών συνολικά και στους τρείς τομείς επανεκπαίδευσης οφείλουν να μεριμνήσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.

Ακολούθως με αυτή την βεβαίωση θα μπορούν –καθώς είναι απαραίτητο- να ανανεώσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics