Η ισορροπημένη άνοδος της παραγωγής

Του Γιάννη Βερμισσώ

Μέσα από τις  καθημερινές  συζητήσεις με τους ανθρώπους που συντελούν στην παραγωγή ασφαλίσεων, διαπιστώνεται ότι συμβόλαια γίνονται. Συμπεραίνουμε ότι αυτά είναι αποτέλεσμα και την κινητικότητας των καναλιών διανομής και του ενδιαφέροντος των πολιτών να «ακουμπήσουν» στην ιδιωτική ασφάλιση. Και οι δύο πλευρές έχουν λόγους, αιτίες, και βάσιμα κίνητρα να συντελέσουν στην παραγωγή ενός ασφαλιστικού συμβολαίου. Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζεται και άνοδος στην παραγωγή η οποία εκτός από το θεωρητικό επίπεδο –των συζητήσεων- αποτυπώνεται και σε έρευνες.

Ακόμα, και σε απλά ερωτηματολόγια όπως αυτά που το insurance-eea δημοσιοποιεί ζητώντας τη γνώμη των αναγνωστών του. Σε ένα σχετικό ερώτημα που αφορά την εξέλιξη της παραγωγής  από τις αρχές του έτους το περίπου 42% μιλά για αύξηση της παραγωγής (το υπόλοιπο αναφέρεται σε πτώση ή στασιμότητα). Αυτοί λοιπόν που καταγράφουν παραγωγή έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι η αγορά μπορεί να κινηθεί από αυτό το ποσοστό που:  βλέπει, γράφει και εμφανίζει αποδόσεις και συμβάλλει σε αυτές ενεργά.

Άραγε γιατί δε «γράφουν» όλοι νέα συμβόλαια. Που οφείλεται το ότι οι 4 στους 10 δηλώνουν άνοδο παραγωγής και οι άλλοι «μη άνοδο». Είναι θέμα διαδικασιών, περιβάλλοντος λειτουργίας, εκπαίδευσης, ή άλλων παραγόντων; Διότι εάν τελικά είναι θέμα που «μεταδίδεται» και «εκπαιδεύεται» τότε οι εταιρείες οφείλουν να μεριμνήσουν. Εάν πάλι όχι, τότε σίγουρα μπορεί μέσα από προσπάθειες να αυξηθεί το ποσοστό αυτών που μπορούν και παράγουν.

Πάντως, για να μην αναμένουμε θαύματα, η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης έχει και αυτή την ισορροπία της και προχωρεί…όπως κάθε αγορά.

Και πράγματι κινείται.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics