Η Μ. Τσιλιμπάρη αντικατέστησε τον Δ. Τσεσμετζόγλου στο Δ.Σ. του ΣΕΜΑ

Η Μ. Τσιλιμπάρη αντικατέστησε τον Δ. Τσεσμετζόγλου στο Δ.Σ. του ΣΕΜΑΣτην αντικατάσταση του παραιτηθέντος από τη διοίκηση του ΣΕΜΑ, κ. Δ. Τσεσμετζόγλου, απότην κα Μ. Τσιλιμπάρη, προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης.

Για  την  επιλογή  της  κας  Μαρίας  Τσιλιμπάρη  ως  νέου  μέλους  του  ΔΣ, πραγματοποιήθηκε κλήρωση  μεταξύ  της  ιδίας  και  του  κ.  Ευάγγελου  Κατσίκα,  καθότι  οι  δύο  υποψήφιοι  είχαν ισοψηφήσει ως αναπληρωματικά μέλη κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες του ΣΕΜΑ. Μετά  την  αντικατάσταση  του  κ.  Τσεσμετζόγλου  από  την  κα  Τσιλιμπάρη  στη  διοίκηση  του φορέα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Γιώργος Καραβίας, αφού καλωσόρισε την κα Μαρία Τσιλιμπάρη στη διοίκηση του Συνδέσμου, εξήρε τη δυναμική της παρουσία στα κοινά της ασφαλιστικής αγοράς, υπογραμμίζοντας την ενεργό συμμετοχή της στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του ΣΕΜΑ.

Η Μ. Τσιλιμπάρη αντικατέστησε τον Δ. Τσεσμετζόγλου στο Δ.Σ. του ΣΕΜΑΣτην αντικατάσταση του παραιτηθέντος από τη διοίκηση του ΣΕΜΑ, κ. Δ. Τσεσμετζόγλου, απότην κα Μ. Τσιλιμπάρη, προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης.

Για  την  επιλογή  της  κας  Μαρίας  Τσιλιμπάρη  ως  νέου  μέλους  του  ΔΣ, πραγματοποιήθηκε κλήρωση  μεταξύ  της  ιδίας  και  του  κ.  Ευάγγελου  Κατσίκα,  καθότι  οι  δύο  υποψήφιοι  είχαν ισοψηφήσει ως αναπληρωματικά μέλη κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες του ΣΕΜΑ. Μετά  την  αντικατάσταση  του  κ.  Τσεσμετζόγλου  από  την  κα  Τσιλιμπάρη  στη  διοίκηση  του φορέα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Γιώργος Καραβίας, αφού καλωσόρισε την κα Μαρία Τσιλιμπάρη στη διοίκηση του Συνδέσμου, εξήρε τη δυναμική της παρουσία στα κοινά της ασφαλιστικής αγοράς, υπογραμμίζοντας την ενεργό συμμετοχή της στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του ΣΕΜΑ.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics