Οι μεταβλητότητες επηρεάζουν αρνητικά τις αγορές

Την μεταβλητότητα που επικρατεί στην αγορά και την οικονομία λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, στην παρέμβαση του σε διαδικτυακή εκδήλωση της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Όπως επεσήμανε η ασφαλιστική εργασία  συνεπάγεται ασφάλιση μακροχρόνιων υποχρεώσεων και από την πλευρά του ισολογισμού το ασφάλιστρο κάνει την Ελληνική Ασφαλιστική βιομηχανία το μεγαλύτερο και μάλιστα θεσμικό επενδυτή της χώρας με 17 δισεκατομμύρια κεφάλαια σε επενδύσεις, που είναι σε αξιόγραφα αλλά και σε ακίνητα. Από την πλευρά του παθητικού το ασφάλισμα επηρεάζεται άμεσα από τις τιμές. Το ποσό του ασφαλίσματος, η αξία εξαγοράς, ο πληθωρισμός, τα νοσοκομειακά προγράμματα επίσης εξαρτώνται από τις τιμές». «Είμαστε» πρόσθεσε « μία βιομηχανία η οποία έχει πολύ μεγάλη εξάρτηση από τις τιμές και τα επιτόκια και τις κεφαλαιαγορές και λόγω asset liability management διαχειριζόμαστε πολλαπλών ειδών ρίσκα χρηματοοικονομικά, πέρα από τα ρίσκα ανάληψης κινδύνου. Συνοψίζοντας ο . Σαρρηγεωργίου ανέδειξε ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη εποχή, όπου η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά τουλάχιστον σε επίπεδο εταιριών ζωής διαχειρίζεται τα low-for-long επιτόκια. Aρχίζουμε να ανησυχούμε για τον πληθωρισμό σε σχέση με το ύψος των αγορών και το ενδεχόμενο volatility. Είναι πολύ διαφορετικές οι επενδύσεις που κάνουν τα αμοιβαία κεφάλαια από τις επενδύσεις που κάνει ασφαλιστική αγορά οι οποίες είναι συνυφασμένες με την Ανάληψη των υποχρεώσεων που έχουμε».

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics