Η νέα εποχή της ελληνικής ιδιωτικής ασφάλισης

του Γιάννη Βερμισσώ

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν εισέλθει σε ένα νέο στίβο. Οι συνενώσεις, οι συνεργασίες, οι εξαγορές και τα όσα έγιναν το τρέχον έτος άλλαξαν ριζικά τους συσχετισμούς, καθόρισαν εξελίξεις, και ανοίγουν νέες προοπτικές.

Generali-Axa μετά ΝΝ -Metlife και ακολούθως Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη.  Ισχυρές, μεγάλες, πολυεθνικές ελληνικές σε διαφορετική σύνθεση και πορεία από το παρελθόν. Την ίδια ώρα  η διαχρονική ισχυρή παρουσία της Εθνικής και οι άλλες εταιρείες οι τοποθετημένες χρόνια στην αγορά.

Η “μάχη” που δίνεται δεκαετίες είναι γνωστή. Όμως πλέον αλλάζουν οι όροι.

Οι νέες εταιρείες -οι διογκωμένες- και οι παλιές που παρέμειναν ίδιες βρίσκονται απέναντι σε νέες προκλήσεις. Όλες καλούνται να αποδείξουν κάτι… Οι νέες ισχυρές να κερδίσουν ακόμα μεγαλύτερα μερίδια και οι άλλες που παρέμειναν ίδιες, επίσης, να συνεχίσουν την εξέλιξή τους.

Είναι προφανές ότι ο ανταγωνισμός θα ενταθεί και με διάφορους τρόπους θα επιχειρηθεί η απόκτηση πελατολογίου.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να διαφυλαχτεί το ασφάλιστρο. Οποιαδήποτε αδικαιολόγητη κάθοδος όπως χρόνια συμβαίνει στο αυτοκίνητο με τις οριακά χαμηλές τιμές θα βλάψει άσχημα την αγορά. Ενώ επίσης και οποιαδήποτε άνοδος ασφαλίστρων θα σημάνει απώλειες. Χρειάζεται ισορροπία.

Μια καλή επιλογή θα είναι η εκλογίκευση -αναθεώρηση των όρων των προγραμμάτων ώστε να διασφαλιστεί το ασφάλιστρο και να ορθολογικοποιηθούν οι παροχές. Οι καινοτομίες που επιδίδονται οι εταιρείες θα πρέπει να είναι σε αυτή την κατεύθυνση.

Επιβάλλεται προσοχή στις κινήσεις. Διαφορετικά οι συνέπειες των αλλαγών στην αγορά θα είναι αμφίβολες.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics