Οι on line αγορές στην ιδιωτική ασφάλιση

Του Γιάννη Βερμισσώ

Η εξέλιξη των on line αγορών ασφαλιστικών προϊόντων συνεχίζει να απασχολεί την ιδιωτική ασφάλιση και το σύνολο των συντελεστών της σε παγκόσμιο επίπεδο. Η είσοδος και ανάπτυξη των ιντερνετικών αγορών ασφάλισης που ως κανάλι έχει πάρει τη δική του θέση παραμένει από τους υπέρμαχούς του μια ανοικτή πρόκληση ενώ για την παραδοσιακή αγορά συνεχίζει να αποτελεί μια δυνητική διαρροή ασφαλιστικής ύλης.

Η συνέχεια προβληματίζει την αγορά, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι ακόμα δεν έχουν παγιωθεί τα μερίδια μεταξύ των καναλιών διανομής. Η προσωρινή στασιμότητα μεριδίων που από κάποιους ερμηνεύεται ως «τελική» κατανομή της ασφαλιστικής ύλης αμφισβητείται από άλλους που θεωρούν ότι οι ιντερνετικές ασφαλίσεις έχουν να πάρουν ακόμα μερίδια και από άλλους πέραν του αυτοκινήτου κλάδους αφήνοντας τις «βαριές» ασφαλιστικές εργασίες στο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να εξηγήσει, στηρίξει, αναπτύξει αιτιολογίες αναφορικά με ένα πρόγραμμα ασφάλισης.

Μήπως τελικά αποτελέσει αντικειμενική εξέλιξη της αγοράς η ενασχόληση του ανθρώπινου στοιχείου με προϊόντα ασφαλιστικά που δεν μπορούν να ενταχθούν σε έναν «αυτοματισμό» και πράγματι χρειάζονται ενίσχυση. Μήπως η αγορά οφείλει να στραφεί στο πλαίσιο της εξελικτικής διαδικασίας σε νέους προσανατολισμούς αφήνοντας τα άλλα να «τρέχουν» πιο ανέφελα…

Μάλιστα σχετικές έρευνες δείχνουν ότι η ψηφιακή ενασχόληση των πολιτών αποτελεί έναν σημαντικό λόγο και για την ανάπτυξη των σχετικών ιντερνετικών αγορών. Ο προβληματισμός γύρω από το θέμα οφείλει να απασχολήσει ισχυρά τον καθένα που δραστηριοποιείται και από κάθε επίπεδο στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης. Και θα πρέπει να αναρωτηθούν όλοι εάν αυτό που λέγεται στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για το μέλλον του κλάδου απέχει από την πραγματικότητα που εισάγει η ανάπτυξη στην ψηφιοποίηση όλων.

Υ.Γ: Χρόνια τώρα καλλιεργείται το έδαφος και στηρίζεται η ψηφιοποίηση για να αναβαθμιστεί η αγορά. Και κάθε αναβάθμιση έχει κόστος και σηματοδοτεί απώλειες.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics